Tulosta

Lonkkamurtumapotilaan toimintakykymittarit

Lisätietoa aiheesta
16.10.2017
Maarit Piirtola

Kognitio

Kipu

Päivittäiset toiminnat

Instrumentaaliset toiminnat

Käden puristusvoima

Tasapaino

 • Kaatumisriskin kartoittamisessa ja kuntoutuksen tavoitteen täsmentämisessä tulee mitata tasapainoa ja niitä toimintoja, jotka vaativat tasapainoa.

Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB)

Berg's Balance Scale -tasapainotesti

 • Postoperatiivisen kuntoutuksen vaikuttavuutta ja kuntoutujan edistymistä voidaan seurata myös Berg´s Balance Scale -tasapainotestillä (ks. internet «http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/51/»6).
  • Tämä testi soveltuu sekä tutkimus- että kliiniseen käyttöön.
  • Testaajalta vaaditaan perehtymistä testiin.
  • Testissä on 14 osiota, joilla testataan henkilön kykyä ylläpitää ja muuttaa asentoa vaikeutuvien suoritusten aikana.
  • Testi antaa viitteitä siitä, missä tasapainoa ylläpitävissä säätelyjärjestelmissä on häiriöitä.
  • Kokonaispistemäärän perusteella tulokset voidaan jakaa 3 luokkaan:
   • 0–20 = heikko (pyörätuolin käyttäjä)
   • 21–40 = kohtalainen (avustettava tai apuvälineellä liikkuva)
   • 41–56 = hyvä (itsenäisesti liikkuva).
  • Bergin testi ei testaa tutkittavan reagointia ulkopuoliselle horjutukselle. Tämä on testattava erikseen.

Kävelynopeus

 • Kävelynopeus antaa tietoa useista toimintakyvyn edellytyksistä, koska normaali kävely edellyttää riittävää alaraajojen lihasvoiman sekä nivelten häiriöttömän toiminnan lisäksi neuromuskulaarista säätelyä ja dynaamista tasapainoa.
 • Kävely sellaisenaan sisältyy lähes kaikkiin päivittäisiin toimintoihin.
 • Itsenäinen selviytyminen elinympäristössä edellyttää riittävää kävelynopeutta esimerkiksi siksi, että liikennevaloissa on käveltävä nopeudella 1,4 m/s, jotta suojatien ehtii ylittää vihreän valon aikana.
 • ADL-toiminnoista kotona selviytymiseksi näyttäisi riittävän kävelynopeus 0,5 m/s.
 • Kävelynopeutta mitataan joko maksimaalisena tai itsevalittuna nopeutena 10 (ks. internet «http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/to-mi»1) tai 2,44 metrin matkalla (ks. Ikinä-opas «http://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/iakkaat/kaatumisten-ehkaisyn-implementointi/iakkaiden-kaatumisen-ehkaisy-opas»5).

Tuolilta ylösnousu -testi (Chair rise)

Timed up and go -testi (Liikkumiskyky)

Kiitos tekstin kommentoinnista: Turun kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Kuntoutumispalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö

Kirjallisuutta

 1. Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel Index. Md State Med J 1965;14:61-5 «PMID: 14258950»PubMed
 2. Keith RA, Granger CV, Hamilton BB ym. The functional independence measure: a new tool for rehabilitation. Adv Clin Rehabil 1987;1:6-18 «PMID: 3503663»PubMed
 3. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 1969;9:179-86 «PMID: 5349366»PubMed
 4. Rantanen T, Era P, Kauppinen M, Heikkinen E. Maximal isometric muscle strength and socioeconomic status, health, and phycial activity in 75-year-old persons. J Aging Phys Activity 1994;2:206-20
 5. Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991;39:142-8 «PMID: 1991946»PubMed
 6. Hänninen T, Pulliainen V, Salo J ym. Suomen Muistitutkimusyksiköiden Asiantuntijaryhmä. Kognitiiviset testit muistihäiriöiden ja alkavan dementian varhaisdiagnostiikassa: CERAD-tehtäväsarja. Suom Lääkäril 1999;54:1967-75
 7. Suhonen J, Alhainen K, Eloniemi-Sulkava U ym. Hyvät hoitokäytännöt etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa. Suom Lääkäril 2008;63:9-22
 8. Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L ym. A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol 1994;49:M85-94 «PMID: 8126356»PubMed
 9. Pesonen A, Kauppila T, Tarkkila P ym. Evaluation of easily applicable pain measurement tools for the assessment of pain in demented patients. Acta Anaesthesiol Scand 2009;53:657-64 «PMID: 19419361»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lonkkamurtuma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko