Tulosta

Verenpainelääkkeen valinta munuaissairauksissa

Lisätietoa aiheesta
1.7.2014
Kaj Metsärinne

ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat (ARB) vähentävät proteinuriaa tehokkaammin ja hidastavat munuaisfunktion huononemista munuaistaudin etiologiasta riippumatta enemmän kuin lumehoito tai konventionaalinen verenpainetta alentava hoito (diureetti, beetasalpaaja tai vasodilataattori).

Munuaissairauksien etenemistä karakterisoi yleensä lisääntyvä proteinuria, jota tehokkaimmin voidaan vähentää reniini-angiotensiinijärjestelmän aktiivisuuteen puuttuvalla lääkkeellä.

Useiden kontrolloitujen tutkimusten perusteella suositellaan ACE:n estäjien tai ARB:n käyttämistä olennaisena osana munuaissairautta sairastavien potilaiden hypertension hoidossa «Mancia G, De Backer G, Dominiczak A ym. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension »1, «Bakris GL. Slowing nephropathy progression: focus on proteinuria reduction. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3 Suppl 1:S3-10 »2, «Wu HY, Huang JW, Lin HJ ym. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analy»3, «Sarafidis PA, Stafylas PC, Kanaki AI ym. Effects of renin-angiotensin system blockers on renal outcomes and all-cause mortality in patients with diabetic nephropathy: an updated meta-analysis. Am J Hy»4. Yhdistelmähoidossa käytetään edellä mainittujen lääkkeiden ohella etupäässä kalsiumsalpaajia ja diureetteja.

Kirjallisuutta

  1. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A ym. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2007;25:1105-87 «PMID: 17563527»PubMed
  2. Bakris GL. Slowing nephropathy progression: focus on proteinuria reduction. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3 Suppl 1:S3-10 «PMID: 18178794»PubMed
  3. Wu HY, Huang JW, Lin HJ ym. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis. BMJ 2013;347:f6008 «PMID: 24157497»PubMed
  4. Sarafidis PA, Stafylas PC, Kanaki AI ym. Effects of renin-angiotensin system blockers on renal outcomes and all-cause mortality in patients with diabetic nephropathy: an updated meta-analysis. Am J Hypertens 2008;21:922-9 «PMID: 18535536»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kohonnut verenpaine
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko