Tulosta

Kohonnut verenpaine ja munuaisvaurio

Lisätietoa aiheesta
1.7.2014
Kaj Metsärinne

Munuaisvaurio altistaa hypertension kehittymiselle. Toisaalta kohonnut verenpaine voi johtaa hypertensiivisen munuaisvaurion syntyyn. Kohonnut verenpaine nopeuttaa diabeettisten ja ei-diabeettisten munuaissairauksien etenemistä. Aiheesta on useita tutkimuksia, joissa tulos on ollut samansuuntainen «Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hyperten»1, «Brown MA, Whitworth JA. Hypertension in human renal disease. J Hypertens 1992;10:701-12 »2, «Kaplan NM. Renal parenchymal hypertension. Kirjassa: Pine JW (toim.) Clinical hypertension. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998:281-99»3, «Whitworth JA, Chalmers J. World health organisation-international society of hypertension (WHO/ISH) hypertension guidelines. Clin Exp Hypertens 2004;26:747-52 »4, «Preston RA, Singer I, Epstein M. Renal Parenchymal Hypertension: current concepts of pathogenesis and management. Arch Intern Med 1996;156:602-11 »5, «Vupputuri S, Batuman V, Muntner P ym. Effect of blood pressure on early decline in kidney function among hypertensive men. Hypertension 2003;42:1144-9 »6.

Munuaisparenkyymisairaus altistaa sekundaarisen hypertension kehittymiselle, ja toisaalta kohonnut verenpaine kiistatta nopeuttaa sekä diabeettisen että ei-diabeettisen munuaisvaurion etenemistä «Grundy SM, Benjamin IJ, Burke GL ym. Diabetes and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1999;100:1134-46 »7.

Kirjallisuutta

  1. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013;34:2159-219 «PMID: 23771844»PubMed
  2. Brown MA, Whitworth JA. Hypertension in human renal disease. J Hypertens 1992;10:701-12 «PMID: 1325500»PubMed
  3. Kaplan NM. Renal parenchymal hypertension. Kirjassa: Pine JW (toim.) Clinical hypertension. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998:281-99
  4. Whitworth JA, Chalmers J. World health organisation-international society of hypertension (WHO/ISH) hypertension guidelines. Clin Exp Hypertens 2004;26:747-52 «PMID: 15702630»PubMed
  5. Preston RA, Singer I, Epstein M. Renal Parenchymal Hypertension: current concepts of pathogenesis and management. Arch Intern Med 1996;156:602-11 «PMID: 8629871»PubMed
  6. Vupputuri S, Batuman V, Muntner P ym. Effect of blood pressure on early decline in kidney function among hypertensive men. Hypertension 2003;42:1144-9 «PMID: 14597644»PubMed
  7. Grundy SM, Benjamin IJ, Burke GL ym. Diabetes and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1999;100:1134-46 «PMID: 10477542»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kohonnut verenpaine
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko