KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Kohonnut verenpaine ja munuaisvaurio

Lisätietoa aiheesta
1.7.2014
Kaj Metsärinne

Munuaisvaurio altistaa hypertension kehittymiselle. Toisaalta kohonnut verenpaine voi johtaa hypertensiivisen munuaisvaurion syntyyn. Kohonnut verenpaine nopeuttaa diabeettisten ja ei-diabeettisten munuaissairauksien etenemistä. Aiheesta on useita tutkimuksia, joissa tulos on ollut samansuuntainen «Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hyperten»1, «Brown MA, Whitworth JA. Hypertension in human renal disease. J Hypertens 1992;10:701-12 »2, «Kaplan NM. Renal parenchymal hypertension. Kirjassa: Pine JW (toim.) Clinical hypertension. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998:281-99»3, «Whitworth JA, Chalmers J. World health organisation-international society of hypertension (WHO/ISH) hypertension guidelines. Clin Exp Hypertens 2004;26:747-52 »4, «Preston RA, Singer I, Epstein M. Renal Parenchymal Hypertension: current concepts of pathogenesis and management. Arch Intern Med 1996;156:602-11 »5, «Vupputuri S, Batuman V, Muntner P ym. Effect of blood pressure on early decline in kidney function among hypertensive men. Hypertension 2003;42:1144-9 »6.

Munuaisparenkyymisairaus altistaa sekundaarisen hypertension kehittymiselle, ja toisaalta kohonnut verenpaine kiistatta nopeuttaa sekä diabeettisen että ei-diabeettisen munuaisvaurion etenemistä «Grundy SM, Benjamin IJ, Burke GL ym. Diabetes and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1999;100:1134-46 »7.

Kirjallisuutta

  1. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013;34:2159-219 «PMID: 23771844»PubMed
  2. Brown MA, Whitworth JA. Hypertension in human renal disease. J Hypertens 1992;10:701-12 «PMID: 1325500»PubMed
  3. Kaplan NM. Renal parenchymal hypertension. Kirjassa: Pine JW (toim.) Clinical hypertension. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998:281-99
  4. Whitworth JA, Chalmers J. World health organisation-international society of hypertension (WHO/ISH) hypertension guidelines. Clin Exp Hypertens 2004;26:747-52 «PMID: 15702630»PubMed
  5. Preston RA, Singer I, Epstein M. Renal Parenchymal Hypertension: current concepts of pathogenesis and management. Arch Intern Med 1996;156:602-11 «PMID: 8629871»PubMed
  6. Vupputuri S, Batuman V, Muntner P ym. Effect of blood pressure on early decline in kidney function among hypertensive men. Hypertension 2003;42:1144-9 «PMID: 14597644»PubMed
  7. Grundy SM, Benjamin IJ, Burke GL ym. Diabetes and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1999;100:1134-46 «PMID: 10477542»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kohonnut verenpaine
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko