Tulosta

SCORE-kuvaan liittyvät lisäohjeet

Lisätietoa aiheesta
5.2.2009
Katriina Kukkonen-Harjula

Miten käytän SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) -taulukoita oireettomien henkilöiden valtimotautien kokonaisriskin arvioimiseksi?

 1. Käytä matalan riskin taulukkoa Belgiassa, Ranskassa, Kreikassa, Italiassa, Luxemburgissa, Espanjassa, Sveitsissä ja Portugalissa; käytä suuren riskin taulukkoa muissa Euroopan maissa.
  • Päivitetyt, uudelleen kalibroidut taulukot ovat nyt käytettävissä Belgiassa, Saksassa, Kreikassa, Alankomaissa, Puolassa, Espanjassa ja Ruotsissa.
 2. Etsi taulukosta ruutu, joka on lähinnä henkilön ikää, kolesteroliarvoa ja verenpainearvoa. Muista, että riski on todellisuudessa suurempi, jos henkilö on jo lähestymässä seuraavaa ikäryhmää, kolesteroliryhmää tai verenpaineryhmää.
 3. Tarkista, että henkilön muuttuja-arvot ovat oikeat.
 4. Totea valtimotautien seuraavien 10 vuoden aikana aiheuttama absoluuttinen kuolemanriski.

Huomaa: Pieni absoluuttinen riski nuorella henkilöllä saattaa kätkeä suuren suhteellisen riskin; tämä voidaan selittää henkilölle käyttämällä suhteellista riskitaulukkoa. Henkilön ikääntyessä suuri suhteellinen riski muuttuu suureksi absoluuttiseksi riskiksi. Näille henkilöille tarvitaan tavanomaista intensiivisempiä elintapamuutokseen tähtääviä ohjeita.

Riskin arvioiminen SCORE-taulukolla: henkilöä luonnehtivat muuttujat

 • Taulukoita on käytettävä kliinikon tietojen ja kokemuksen mukaisesti. Paikalliset olosuhteet on otettava huomioon erityisen tarkasti.
 • Kuten kaikissa riskinarviointijärjestelmissä, riski tulee yliarvioiduksi niissä maissa, joissa valtimotautikuolleisuus on laskussa ja aliarvioiduksi, jos se on kasvussa.
 • Ikäryhmästä riippumatta naisten riski näyttää pienemmältä kuin miesten. Tämä on harhaanjohtavaa, koska iän myötä valtimotauteihin kuolee enemmän naisia kuin miehiä. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että naisten riski on ainoastaan siirtynyt noin kymmenellä vuodella.
 • Riski voi olla suurempi kuin taulukon osoittama, kun kysymyksessä ovat
  • Vähän liikkuvat tai ylipainoiset henkilöt, erityisesti jos heillä on keskivartalolihavuutta
  • Henkilöt, joiden suvussa on paljon nuorina valtimotauteihin sairastuneita
  • Syrjäytyneet
  • Diabetespotilaat – riski voi olla viisinkertainen naisilla ja kolminkertainen miehillä, joilla on diabetes, verrattuna henkilöihin, joilla ei ole diabetesta
  • Henkilöt, joilla on pieni HDL- tai suuri triglyseridiarvo
  • Oireettomat henkilöt, joilla on merkkejä prekliinisestä ateroskleroosista, esimerkiksi pieni nilkka-olkavarsi-indeksi, tai joilla on muutoksia kuvantamistutkimuksissa, kuten kaulasuonten kaiku- tai tietokonekuvauksessa.

Kirjallisuutta

 1. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K ym. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary: Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (Constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J 2007;28:2375-414 «PMID: 17726041»PubMed
 2. Eurooppalainen suositus. Sydän- ja verisuonitautien ehkäisy käytännön lääkärintyössä: Yhteenveto. Suom Lääkäril 2008;63(49, liite):1-51
 3. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: full text. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14(suppl 2):S1-S113
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko