Tulosta

Tupakkasairaudet

Lisätietoa aiheesta
30.12.2011
Annamari Rouhos ja Jukka Kentala
Taulukko 1. Arvio tupakoinnista johtuvasta kuolleisuuden osuudesta Iso-Britanniassa vuonna 1997. Tautiryhmittäin on koottu kuolinsyytilastoista aiemman tutkimuksen perusteella arvioitu tupakkakuolemien määrä (n) ja laskettu niiden %-osuus kyseiseen tautiin kuolleiden kokonaismäärästä. Lähde «Britton J, Bates C, Channer K ym (ed). Nicotine addiction in Britain: a report of the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Phycicians. London, UK. The Royal College of Phycicians, 2001»4, muokattu.
Tauti, jonka etiologiana tupakointi keskeinen n Prosenttiosuus kaikista tautiryhmän kuolemista
Miehet Naiset Yhteensä
Syöpätaudit
Keuhkot 29 200 89 75 84
Ylähengitystiet 1 900 74 50 66
Ruokatorvi 4 600 71 65 68
Virtsarakko 1 900 47 19 37
Munuaiset 800 40 6 27
Mahalaukku 1 900 35 11 26
Haima 1 500 20 26 23
Määrittämätön 3 000 33 7 20
Leukemia 300 19 11 15
Hengityselinten sairaudet
Keuhkoahtaumatauti 23 700 86 81 84
Keuhkokuume 10 500 23 13 17
Sydämen ja verenkiertoelinten taudit
Sydäninfarkti 24 300 22 12 17
Aivoverenkiertosairaudet 6 900 12 9 10
Aortan aneurysma 5 800 61 52 57
Myokardiumin sairaudet 500 22 12 15
Ateroskleroosi 200 15 7 10
Ruoansulatuselinten taudit
Mahalaukun tai ohutsuolen haavaumat 2 000 45 45 45

Merkittävimmät tupakkasairaudet

Keuhkosyöpä

Krooninen keuhkoputkitulehdus

Keuhkoahtaumatauti

 • Keuhkoahtaumataudille (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) tyypillisiä piirteitä ovat
  • hitaasti etenevä
  • pääosin korjaantumaton hengitysteiden ahtauma ja
  • keuhkojen hidastunut uloshengitysvirtaus.
 • Hidastunut uloshengitysvirtaus voi aiheutua paitsi hengitysteiden ahtaumasta myös keuhkolaajentumaan (emfyseema) liittyvästä keuhkojen kimmovoimien pienenemisestä.
 • Sairauden ilmentymään vaikuttaa kolme osatekijää, joiden keskinäinen merkitys vaihtelee potilaskohtaisesti:
  • krooninen keuhkoputkitulehdus
  • keuhkolaajentuma eli emfyseema sekä
  • pienten ilmateiden ahtauma.
 • Keuhkolaajentumassa eli emfyseemassa on kyse pysyvästä laajentumasta, joka on syntynyt lähinnä keuhkorakkula-alueen kudostuhon kautta.
 • Lisätietoa löytyy Keuhkoahtaumataudin Käypä hoito -suosituksesta «Keuhkoahtaumatauti»6.

Sydän ja verenkiertoelinten sairaudet

Diabetes

Kirjallisuutta

 1. Pekurinen M. Economic aspects of smoking. Research Reports 16/1991, National Agency for Wellfare and Health. Stakes, Helsinki 1992
 2. United States Department of Health and Human Services. The health consequences of smoking: nicotine addiction (a report of the Surgeon General). Rockville, Office on Smoking and Health, 1988
 3. Peto R, Lopez AD, Boreham J ym. Mortality from smoking worldwide. Br Med Bull 1996;52:12-21 «PMID: 8746293»PubMed
 4. Britton J, Bates C, Channer K ym (ed). Nicotine addiction in Britain: a report of the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Phycicians. London, UK. The Royal College of Phycicians, 2001
 5. Finnish Cancer registry. Cancer incidence in Finland in Finnish Cancer Registry 1999. Helsinki 1998
 6. Payne S. 'Smoke like a man, die like a man'?: a review of the relationship between gender, sex and lung cancer. Soc Sci Med 2001;53:1067-80 «PMID: 11556776»PubMed
 7. Finnish Specialists in Pulmonary Medicine Association. [Treatment guidelines for chronic obstructive pulmonary disease]. Duodecim 1999;115:2496-505 «PMID: 11973974»PubMed
 8. Terveys ja toimintakyky Suomessa, Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset. Helsinki: Kansanterveyslaitos; 220. Report No: B3/2002
 9. Taylor BV, Oudit GY, Kalman PG ym. Clinical and pathophysiological effects of active and passive smoking on the cardiovascular system. Can J Cardiol 1998;14:1129-39 «PMID: 9779018»PubMed
 10. Mannucci PM. Recent progress in the pathophysiology of fibrinogen. Eur Heart J 1995;16 Suppl A:25-30 «PMID: 7796827»PubMed
 11. Blache D, Bouthillier D, Davignon J. Acute influence of smoking on platelet behaviour, endothelium and plasma lipids and normalization by aspirin. Atherosclerosis 1992;93:179-88 «PMID: 1534226»PubMed
 12. Koskikunnas H. Tupakointi, nikotiinin metabolia ja sen mittaaminen. Pro-gradu-tutkielma. Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio 1998
 13. Kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvosto (toim.) 2000. Tieteellinen peruskatsaus ympäristön tupakansavun terveyshaitoista. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö.
 14. Prescott E, Hippe M, Schnohr P ym. Smoking and risk of myocardial infarction in women and men: longitudinal population study. BMJ 1998;316:1043-7 «PMID: 9552903»PubMed
 15. Hasdai D, Garratt KN, Grill DE ym. Effect of smoking status on the long-term outcome after successful percutaneous coronary revascularization. N Engl J Med 1997;336:755-61 «PMID: 9052653»PubMed
 16. Suskin N, Sheth T, Negassa A ym. Relationship of current and past smoking to mortality and morbidity in patients with left ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol 2001;37:1677-82 «PMID: 11345383»PubMed
 17. Hooi JD, Kester AD, Stoffers HE ym. Incidence of and risk factors for asymptomatic peripheral arterial occlusive disease: a longitudinal study. Am J Epidemiol 2001;153:666-72 «PMID: 11282794»PubMed
 18. Schmieder FA, Comerota AJ. Intermittent claudication: magnitude of the problem, patient evaluation, and therapeutic strategies. Am J Cardiol 2001;87:3D-13D «PMID: 11434894»PubMed
 19. Peto R, Lopez AD, Boreham J ym. Mortality from tobacco in developed countries: indirect estimation from national vital statistics. Lancet 1992;339:1268-78 «PMID: 1349675»PubMed
 20. Sargeant LA, Khaw KT, Bingham S ym. Cigarette smoking and glycaemia: the EPIC-Norfolk Study. European Prospective Investigation into Cancer. Int J Epidemiol 2001;30:547-54 «PMID: 11416081»PubMed
 21. Wannamethee SG, Shaper AG, Perry IJ ym. Smoking as a modifiable risk factor for type 2 diabetes in middle-aged men. Diabetes Care 2001;24:1590-5 «PMID: 11522704»PubMed
 22. Will JC, Galuska DA, Ford ES ym. Cigarette smoking and diabetes mellitus: evidence of a positive association from a large prospective cohort study. Int J Epidemiol 2001;30:540-6 «PMID: 11416080»PubMed
 23. Patja K, Jousilahti P, Hu G ym. Effects of smoking, obesity and physical activity on the risk of type 2 diabetes in middle-aged Finnish men and women. J Intern Med 2005;258:356-62 «PMID: 16164575»PubMed
 24. Asplund K. [Use of snuff entails lower risk of cardiovascular diseases than does smoking]. Lakartidningen 2003;100:2206-10 «PMID: 12872508»PubMed
 25. Mähönen MS, McElduff P, Dobson AJ ym. Current smoking and the risk of non-fatal myocardial infarction in the WHO MONICA Project populations. Tob Control 2004;13:244-50 «PMID: 15333879»PubMed
 26. WHO report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER package, Geneva, World Health Organization 2008
 27. Shenkin JD, Broffitt B, Levy SM ym. The association between environmental tobacco smoke and primary tooth caries. J Public Health Dent 2004;64:184-6 «PMID: 15341143»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko