Tulosta

Selkäydinvammaan liittyvän kivun luokittelu

Lisätietoa aiheesta
22.11.2000

Selkäydinvammaan liittyvän kivun luokittelemiseksi on käytetty useampia eri luokitustapoja. Yleisimmin käytetään luokittelua neljään pääryhmään:

  1. muskuloskeletaalinen kipu
  2. viskeraalinen kipu
  3. neuropaattinen kipu vaurion tasolla; kipu liittyen hermojuurien vaurioon (radikulaarinen kipu) tai selkäydinvaurioon itseensä
  4. neuropaattinen kipu, joka esiintyy diffuusisti vaurion alapuolella, niin sanottu aavekipu.

Donovan ym. «Donovan WH, Dimitirjevic MR, Dahm L ym. Neurophysiological approaches to chronic pain following spinal cord injury. Paraplegia 1982;20:135–46»1 liittävät luokitteluun mukaan vielä psykogeenisen kivun.

Kirjallisuutta

  1. Donovan WH, Dimitirjevic MR, Dahm L ym. Neurophysiological approaches to chronic pain following spinal cord injury. Paraplegia 1982;20:135–46
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko