Tulosta

Ylipainoisille ja terveydenhuoltohenkilöstölle suositeltavaa kirjallisuutta

Lisätietoa aiheesta
28.12.2010
Paula Hakala

Kirjoja:

Aro A. Syömään – kaikki tarpeellinen ravinnosta. Duodecim 2008: 183 sivua. Kirja opastaa terveellisen ruokavalion rakentamiseen ja se sopii myös painonhallinnasta kiinnostuneille. Siinä käsitellään monia ajankohtaisia aiheita, kuten antioksidantteja, flavonoideja ja erilasia makeutusaineita.

Arvonen S, Palssa A. Keventäjän kunto- ja ravintokirja. Tammi 2009. 222 sivua. Kirja liittyy MTV3:n Keventäjät -painonhallintapalveluun. Se innostaa liikkeelle ja hyvän olon valintoihin eri vuodenaikoina.

Borg B. Rentoa painonhallintaa. Otava 2007. 180 sivua. Kirjassa opastetaan painonhallintaan ilman stressiä ja syyllisyyttä.

Borg P. Löydä tie keveään oloon. Otava 2009. 191 sivua. Kirja sisältää 9 kannustavaa laihduttajan tarinaa.

Borg P. Syö hyvin ja laihdu. Otava 2009. 199 sivua. Kirja opastaa laihduttamaan stressaamalla vähemmän ja nauttimalla ruoasta enemmän. Lisäksi noin 100 ruokaohjetta.

Fogelholm M. Syö ja liiku mielelläsi. WSOY 1999. 339 sivua. Kansantajuinen tietoteos ravinnosta ja liikunnasta, jossa käsitellään myös lihavuutta ja painon hallintaa.

Fogelholm M, Kukkonen-Harjula K, Nupponen R, Pokki T, Rinne M. Kilot kuntoon, ylipainoisen liikkujan opas. UKK-instituutti. Tampere 1999. Kirja antaa ohjeita turvallisesta ja miellyttävästä liikkumisesta. www.ukkinstituutti.fi

Hakala P. Paino hallintaan kotikonstein. Kansaneläkelaitos 2000, 2. painos. 175 sivua. Kirja antaa käytännönläheistä ohjausta elintapojen muuttamiseen ja painon hallintaan laihduttamisen jälkeen. www.kela.fi/tutkimus

Hakala P. Konsten att hålla vikten. Folkpensionsanstalten, 2002. 175 sidor. Boken ger praktiska råd hur man med enkla medel går ner i vikt och sedan håller vikten. www.kela.fi/tutkimus

Kansanterveyslaitos. Elintarviketaulukko. Tiedot ravintokoostumuksesta (toim. Reinivuo H ym.). Otava 2001. Uudistetun laitoksen 1.- ja 2. painos, 90 sivua. Kirja sisältää keskeisimpien ruoka-aineiden ja ruokalajien ravintosisältötiedot. Samat tiedot myös internetissä: www.fineli.fi

Keventäjän kirja. (toim. Mannonen P). Tammi 2008. 192 sivua. Kirja sisältää tietoa painonhallinnasta ja terveyttä edistävistä elintavoista sekä tarjoa aineksia omiin oivalluksiin. Kirja on tehty yhteistyössä MTV3:n Keventäjät -tiimin kanssa.

Lappalainen R, Gylling H, Kauppinen M, Saarentola K & Muurinen P. Yksi muutos uuden elämän alku. Valitut palat. Helsinki. 2004.

Kirja antaa tietoa syömisen hallinnan kannalta tärkeistä asioista, kuten nälästä, mielihaluista, syömisketjusta, ahmimisesta ja tunnesyömisestä.

Mustajoki P, Leino U. Laihdu pysyvästi – hallitse painoasi. Kustannus Oy Duodecim 2002. Tietoa painonhallinnan periaatteista ja toteutuksesta. Runsaasti ruokakuvia. www.duodecim.fi

Mustajoki P. Ylipaino. Tietoa lihavuudesta ja painonhallinnasta. Kustannus Oy Duodecim 2008, 3. painos. 256 sivua. Kirjaan on koottu aiheeseen liittyvää tutkimustietoa havainnollisessa ja kansantajuisessa muodossa. www.duodecim.fi

Mustajoki P. Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta. Kustannus Oy Duodecim 2009. 192 sivua. Kirja tarjoaa tietoa ja oivalluksia painosta ja painonhallinnasta. www.duodecim.fi

Partanen H. Kyytiä kiloille. WSOY 2009. 160 sivua. Kirja opastaa saavuttamaan ja säilyttämään ihannepainon ja hyvän olon arjen pienillä valinnoilla.

Partanen H. Olet sitä mitä syöt. WSOY 2009. 158 sivua. Kirja tarjoaa tietoa erilaisista terveysriskeistä, liikunnasta, syömisen hallinnasta ja ruokavaliosta. Lisäksi ruoka-ohjeita.

Suomen Sydänliitto. Sydänliiton ruoka-ainetaulukko 2009, 6. uudistettu painos. 96 sivua. Taskukokoinen kirjanen, josta löytyy lähes 500 ruoan ja elintarvikkeen energia-, rasva- ym. määrät. www.sydankauppa.fi

Opaslehtisiä

HyväTerveys. Paino hallintaan asiantuntijoiden avulla 2009. 31 sivua. Käytännönläheinen opas, jossa myös ruokaohjeita. tilaukset@likes.fi

Leipätiedotus. Uusi suomalainen ravinto-opas 2005. 23 sivua. Lisäksi ruokavalioaiheisia kalvosarjoja. www.leipatiedotus.fi

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. Paino hallintaan – syö järkevästi, laihdu pysyvästi. 2009. 12 sivua. www.rty.fi > verkkokauppa

Suomen Sydänliitto. Ylipainosta tasapainoon 2009, 1. uudistettu painos. 77 sivua. Käytännönläheinen opas, joka tukee pysyvien elintapamuutosten toteuttamisessa sekä ruoka- että liikuntatottumusten osalta. www.sydankauppa.fi

Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi. 30 sivua. Käytännönläheisiä ruokavalio- ja liikuntaohjeita sisältävä opas. tilaukset@likes.fi

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravinto ja liikunta tasapainoon 2005. 12 sivua. Sisältää mm. erilaisia lautasmallin mukaan koottuja ateriakuvia hyvien ruokavalintojen tueksi.

Terveydenhuoltohenkilöstölle suositeltavaa kirjallista materiaalia

Borg P. Fogelholm M, Hiilloskorpi H. Liikkujan ravitsemus -teoriasta käytäntöön. Edita Prima Oy. Helsinki 2004. 330 sivua. Käytännönläheinen ravinto- ja liikunta-aiheinen kirja, jossa käsitellään myös lihavuutta ja painon hallintaa.

Fogelholm M. (toim.) Ratkaisuja ravitsemukseen. Ravitsemuskasvatus ja elämänkaari. Palmenia-kustannus. Tampere 2001, Tammer-Paino Oy. 251 sivua. Kirja on alan ensimmäinen suomenkielinen perusoppikirja eri alojen ammattilaisille, Kirja opastaa mm. siihen, mitä ravitsemuskasvatus on, miten ravitsemusneuvontaa ja kasvatusta tulisi toteuttaa, ja miten erilaiset asiakkaat on otettava huomioon neuvonnassa.

Hakala P. Paino hallintaan kotikonstein -kirjan ateriaesimerkkikuvista koostuva kalvosarja (myös ruotsinkielisenä) 2002. Sisältää 12 erilaista ateriakuvaa, joiden avulla voi havainnollistaa ruokavalion toteuttamista käytännössä. www.kela.fi/tutkimus

Diabetesliitto (Heinonen L). Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan - ongelmista onnistumisiin syömisen hallinnassa. 2004, 2. painos. 72 sivua. Kirja on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ylipainosten potilaiden ohjausken tueksi. Kirjassa sovelletaan ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa.

Mustajoki P, Fogelholm M, Rissanen A, Uusitupa M. Lihavuus – ongelma ja hoito. 2006, 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim. 341 sivua. Monipuolinen ja käytännönläheinen tietolähde lihavuuden ehkäisyn ja hoidon parissa työskenteleville. www.duodecim.fi

Mustajoki P ja Lappalainen R. Painonhallinta. Ohjaajan opas. Duodecim 2001. 151 sivua. Opas on tarkoitettu terveydenhoidon ammattilaisille, jotka tarvitsevat tietoa painonhallinnan käytännöllisistä keinoista.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia. Lihavuus – painavaa asiaa painosta. Konsensuskokous 24.-26.10.2005. Vammalan kirjapaino Oy. Vammala 2005. Konsensuskokouksen esitelmäaiheista kirjoitetut artikkelit. www.duodecim.fi

Turku R. Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. Edita 2007. 132 sivua. Kirjassa opastetaan terveydenhoidon ammattilaisia tukemaan ja motivoimaan asiakkaitaan elämäntapamuutosten tekemisessä.

Ravinnonsaannin laskentaohjelmia

Diet 32. Ohjelma sopii potilastyöhön sekä tutkimuskäyttöön. Sen avulla voidaan arvioida henkilön ravinnonsaantia sekä suunnitella ruokavalioita. Ohjelman tietokantana toimii THL:n Fineli ruoka-aine- ja reseptitietoineen. Lisätietoja: www.aivo.se/fi/

HyperFit. Painonhallintaan keskittyvä internet- ja matkapuhelinkäyttöinen palvelu. Se sisältää erilaisia työkaluja, kuten ruoka- ja liikuntapäiväkirjan sekä näihin pohjautuvia yhteenvetoja ja analyysejä. Lisätietoja: www.vtt.fi/hyperfit

Easyeat. Ohjelman avulla voi koota tavoitteisiin, mieltymyksiin ja arkeen sopiva aterialistan tuotemerkki- ja annoskokotasolla. Se sopii mm. painonhallinnan tueksi sekä potilasohjauksen apuvälineeksi. Lisätietoa: www.easyeat.fi

Nutris. Ohjelmaa voi käyttää hyvien ruokatottumusten ja painonhallinnan tukena. Se soveltuu myös potilasohjaukseen. Ohjelmasta on saatavilla erilaajuisia versioita. Lisätietoja: www.nutris.fi

Painonhallintaan liittyviä hyödyllisiä nettiosoitteita

www.diabetes.fi

www.duodecim.fi > konsensuskokoukset > lausumat

www.epshp.fi/d2d/ (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivut)

www.kela.fi/tutkimus > lääkkeet ja terveys > ravintokulma

www.kotimaisetkasvikset.fi

www.keventajat.fi

www.kiloklubi.fi

www.painonhallintaohjaus.fi

www.pienipaatospaivassa.fi

www.rty.fi

www.suomenlihavuustutkijat.fi

www.sydanliitto.fi

www.terveyskirjasto.fi

www.thl.fi > aiheet > elintavat

www.tohtori.fi > laihdutus

www.ukkinstituutti.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko