Tulosta

Lievien aivovammojen määrittelyn ongelmat

Lisätietoa aiheesta
16.12.2008
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Neurologisen yhdistys ry:n, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n, Suomen Neurokirurgisen yhdistyksen, Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen ja Suomen Vakuutuslääkärien yhdistyksen asettama työryhmä

Kirjallisuutta

  1. Satz PS, Alfano MS, Light RF ym. Persistent Post-Concussive Syndrome: A proposed methodology and literature review to determine the effects, if any, of mild head and other bodily injury. J Clin Exp Neuropsychol 1999;21:620-8 «PMID: 10572282»PubMed
  2. Bernstein DM. Recovery from mild head injury. Brain Inj 1999;13:151-72 «PMID: 10081598»PubMed
  3. Kibby MY, Long CJ. Minor head injury: attempts at clarifying the confusion. Brain Inj 1996;10:159-86 «PMID: 8777389»PubMed
  4. Esselman PC, Uomoto JM. Classification of the spectrum of mild traumatic brain injury. Brain Inj 1995;9:417-24 «PMID: 7640688»PubMed
  5. von Wild K, Terwey S. Diagnostic confusion in mild traumatic brain injury (MTBI). Lessons from clinical practice and EFNS--inquiry. European Federation of Neurological Societies. Brain Inj 2001;15:273-7 «PMID: 11260775»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko