Tulosta

Aivohermojen vauriot aivovammoissa

Lisätietoa aiheesta
16.12.2008
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Neurologisen yhdistys ry:n, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n, Suomen Neurokirurgisen yhdistyksen, Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen ja Suomen Vakuutuslääkärien yhdistyksen asettama työryhmä
 • Tavallisimmin aivohermoista vaurioituvat
  • hajuhermo (I)
  • kasvohermo (VII)
  • kuulo-ja tasapainohermo (VIII)
  • silmän liikuttajalihaksista vastaavat aivohermot (III,IV,VI)
  • sekä näköhermo (II).
 • Hajuaistin häiriöitä esiintyy 5–25 %:lla kaikista aivovammapotilaista.
 • Kaksoiskuvia aiheuttavat aivorunko- ja aivohermovaurioiden lisäksi silmän liikuttajalihasten kontuusiot.
 • Kuulon heikentyminen ja/tai korvan soiminen yhdessä huimauksen kanssa voivat viitata VIII aivohermon vaurioon.
 • Perifeerinen kasvohermohalvaus liittyy yleensä kallonpohjan murtumaan.
 • Näköhermovaurion oireena on näön heikkeneminen tai muuttuminen toisessa silmässä, usein myös silmän sokeus.

Kirjallisuutta

 1. Doty RL, Yousem DM, Pham LT ym. Olfactory dysfunction in patients with head trauma. Arch Neurol 1997;54:1131-40 «PMID: 9311357»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko