Tulosta

Tavallisimpien kielekkeiden ottokohtien mahdolliset haitat

Lisätietoa aiheesta
9.12.2011
Käypä hoito -työryhmä Suusyöpä
 • Kyynärvarsikieleke (radialis pehmytosakieleke)
  • nervus radialis superficialis -tuntohermovaurio
  • käden kylmänarkuus
  • esteettinen haitta.
 • Suoliluusiirre (crista iliaca)
  • nervus cutaneus lateralis -kiputila
  • tyräriski
  • 1–2 kuukauden kävelyongelma – vaatien kuntoutusharjoittelua
  • anteriorisen suoliluun murtuma, kipua ja kävelyvaikeuksia (harvinainen – saattaa vaatia leikkausta).
 • Pohjeluusiirre (fibula)
  • isovarpaan koukistusvajaus – vaikuttaa kävelyyn, juoksemiseen
  • esteettinen haitta (kaula, rinta).
 • Rintalihassiirre (pectoralis major)
  • kireys kaulalla – kipu, pään kääntämisrajoitus
  • esteettinen haitta.
 • Selkälihassiirre (latissimus dorsi)
  • kudosnestekertymä ottokohtaan.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Suusyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko