Tulosta

Manipulaation haittavaikutukset

Näytönastekatsaukset
29.8.2016
Katri Laimi ja Olavi Airaksinen

Näytön aste: C

Manipulaatioon näyttää liittyvän usein lieviä haittavaikutuksia, harvoin nikamavaltimon dissekaatioita.

Cochranen systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Gross A, Langevin P, Burnie SJ ym. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004249 »1 todettiin, että rangan mobilisaatiota ja manipulaatiota tutkivissa RCT-tutkimuksissa ei aina raportoida mahdollisia haittavaikutuksista. Katsauksen voima ei riitä vakavien haittavaikutusten löytymiseen. Tutkimuksissa raportoidaan hyvänlaatuisia ohimeneviä haittavaikutuksia. Manipulaatioryhmässä 22 %:lla (N = 105/469) oli tällaisia haittavaikutuksia, mobilisaatioryhmässä 11 %:lla (N = 42/390).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisessa systemaattisessa katsauksessa 1998–2009 «Carlesso LC, Gross AR, Santaguida PL ym. Adverse events associated with the use of cervical manipulation and mobilization for the treatment of neck pain in adults: a systematic review. Man Ther 2010;1»2 vain 42 % prospektiivisista ja havainnoivista poikkileikkaustutkimuksista aikuisten niskakivun manipulaatiosta tai mobilisaatiosta raportoi, aiheuttiko hoito haittavaikutuksia. Puuttuvien tietojen takia varmaa johtopäätöstä ei voi tehdä.

2 satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen tuloksista tehdyn meta-analyysin perusteella kaularangan manipulaatiossa verrattuna mobilisointiin tai rintarangan manipulaatioon niskakipuriski ei kasvanut (potilaita yhteensä 285; RR 1,24; 0,84–1,87). Manipulaatioryhmässä oli 2 viikon seuranta-aikana neurologisten oireiden (esim. huimaus, puutuminen) ilmaantuvuus suurempi, RR 1,96; 1,09–3,54 (19 %:lla manipulaatio-, 10 %:lla kontrolliryhmässä).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisessa systemaattisessa kirjallisuushaussa «Chung CL, Côté P, Stern P ym. The Association Between Cervical Spine Manipulation and Carotid Artery Dissection: A Systematic Review of the Literature. J Manipulative Physiol Ther 2015;38:672-6 »3 ei löytynyt 1970–2012 epidemiologista tietoa siitä, onko kaularangan manipulaatiolla ja carotis-valtimon dissekaatiolla yhteyttä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Niskakipu (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Gross A, Langevin P, Burnie SJ ym. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004249 «PMID: 26397370»PubMed
  2. Carlesso LC, Gross AR, Santaguida PL ym. Adverse events associated with the use of cervical manipulation and mobilization for the treatment of neck pain in adults: a systematic review. Man Ther 2010;15:434-44 «PMID: 20227325»PubMed
  3. Chung CL, Côté P, Stern P ym. The Association Between Cervical Spine Manipulation and Carotid Artery Dissection: A Systematic Review of the Literature. J Manipulative Physiol Ther 2015;38:672-6 «PMID: 24387889»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Niskakipu (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko