Tulosta

Mineralokortikoidireseptorisalpaajat normaalin supistuvuuden sydämen vajaatoiminnan lääkehoidossa

Näytönastekatsaukset
16.12.2016
Markku Pentikäinen

Näytön aste: C

Spironolaktoni saattaa vähentää normaalin supistuvuuden sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kuolleisuutta ja uusia sairaalahoitoja.

TOPCAT-tutkimuksessa «Pitt B, Pfeffer MA, Assmann SF ym. Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med 2014;370:1383-92 »1 3 445 potilasta, joilla oli sydämen diastolinen vajaatoiminta, satunnaistettiin saamaan joko spironolaktonia 25 mg/vrk tai lumetta. Potilaita seurattiin keskimäärin 3,3 vuotta.

Primaari päätetapahtuma (sydänkuolema, hoitojakso sydämen vajaatoiminnan vuoksi tai elvytys) tapahtui 18,6 %:lla spironolaktoniryhmässä ja 20,4 %:lla lumeryhmässä (HR 0,89; luottamusväli 0,77–1,04, P = 0,138). Hoitojaksoja sydämen vajaatoiminnan vuoksi oli 14,2 %:lla spirololaktoniryhmässä ja 12 %:lla lumeryhmässä (HR = 0,83; luottamusväli 0,69–0,99, P = 0,42).

Kirjallisuutta

  1. Pitt B, Pfeffer MA, Assmann SF ym. Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med 2014;370:1383-92 «PMID: 24716680»PubMed
  2. Pfeffer MA, Claggett B, Assmann SF ym. Regional variation in patients and outcomes in the Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure With an Aldosterone Antagonist (TOPCAT) trial. Circulation 2015;131:34-42 «PMID: 25406305»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sydämen vajaatoiminta
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko