Tulosta

Metformiinin käyttö diabeteksen hoidossa sydämen vajaatoimintapotilaalla

Näytönastekatsaukset
16.12.2016
Markku Pentikäinen

Näytön aste: B

Metformiini on turvallinen lääke tyypin 2 diabeetikoilla, joilla on sydämen vajaatoiminta.

Eurich ym. «Eurich DT, Weir DL, Majumdar SR ym. Comparative safety and effectiveness of metformin in patients with diabetes mellitus and heart failure: systematic review of observational studies involving 34,000 »1 tekivät meta-analyysin 9 kohorttitutkimuksesta (yhteensä 34 000 potilasta), jossa metformiinin tehoa ja turvallisuutta selvitettiin potilailla, jotka sairastivat aikuistyypin diabetesta ja sydämen vajaatoimintaa.

Metformiinin käyttö muihin hoitoihin (lähinnä sulfonyyliureaan) verrattuna assosioitui pienempään kuolleisuuteen (OR 0,8; luottamusväli 0,74–0,98, P < 0,001) ja pienempään määrään sairaalahoitoja (OR 0,93; luottamusväli 0,89–0,98, P = 0,01). Metformiinin käyttö ei ollut haitallista potilailla, joilla oli alentunut ejektiofraktio tai krooninen munuaisten vajaatoiminta. Metformiini ei myöskään lisännyt laktaattiasidooseja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tutkimus osoittaa, että metformiinin käyttö on turvallista potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta ja munuaisten vajaatoiminta. Tutkimus osoittaa, että vajaatoimintapotilaat hyötyvät metformiinihoidosta verrattuna potilaisiin, joilla ei ole diabeteslääkitystä tai käyttävät sulfonyyliureoita, mutta näyttö tehosta verrattuna muihin nykyaikaisiin hoitoihin puuttuu.

Kirjallisuutta

  1. Eurich DT, Weir DL, Majumdar SR ym. Comparative safety and effectiveness of metformin in patients with diabetes mellitus and heart failure: systematic review of observational studies involving 34,000 patients. Circ Heart Fail 2013;6:395-402 «PMID: 23508758»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sydämen vajaatoiminta
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko