Tulosta

Raskausdiabeteksen ehkäisy ja liikunta

Näytönastekatsaukset
23.10.2015
Hannele Hohtari

Näytön aste: C

Raskausdiabeteksen ilmentymisessä, keisarileikkauksien tai toimenpidesynnytysten määrässä tai insuliiniherkkyydessä ei liene eroa harjoitelleiden ja harjoittelemattomien välillä.

Han ja kumppanit valitsivat Cochrane-katsaukseensa «Han S, Middleton P, Crowther CA. Exercise for pregnant women for preventing gestational diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2012;7:CD009021 »1, «»1raskaana olevia naisia, jotka eivät sairastaneet raskausdiabetesta tai tyypin 1 ja 2 diabetesta. Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset huhtikuulle 2012 asti vertasivat raskauden aikana harjoitelleita naisia harjoittelemattomiin. 22 tutkimuksesta 5 täytti kriteerit, ja niissä oli yhteensä 1 115 naista ja heidän lastaan. Lopputuloksiin jäi 922 naista ja lasta.

Käytetyt liikuntamuodot olivat aerobista harjoittelua kuntopyörällä tai uintia 3–5 kertaa viikossa 35–60 minuuttia, osa ohjattuna ja osa itsenäisesti tehtyinä kohtuullisella tai kovalla teholla (65 % VO2max, 50–70 % maksimaalisesta sykkeestä) 10–12 viikon ajan. Kontrolliryhmä harrasti normaalia arkiliikuntaa. Kolme tutkimusta viidestä ilmoitti raskausdiabeteksen ilmentymisen tekemällä sokerirasituksen raskausviikoilla 24–28 ja lisäksi yksi näistä viikoilla 32–36.

Ryhmien välillä ei ollut eroa raskausdiabeteksen ilmenemisessä, lapsen syntymäpainossa, iso- ja pienikokoisissa lapsissa, raskaudenkestossa eikä viiden minuutin Apgar-pisteissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Liikunta 1

Kommentti: Tutkimuksissa oli rajoitteita, eikä lopullisten johtopäätelmien teko liikunnan ehkäisevästä vaikutuksesta raskausdiabeteksen ilmenemiseen ole mahdollista. Menossa on 7 tutkimusta, jotka aiotaan huomioida seuraavassa Cochrane-katsauksessa.

Kirjallisuutta

  1. Han S, Middleton P, Crowther CA. Exercise for pregnant women for preventing gestational diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2012;7:CD009021 «PMID: 22786521»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Liikunta
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko