Tulosta

Parasetamoli flunssan yleisoireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
30.3.2016
Kirsi Pietilä

Näytön aste: C

Parasetamoli ei ilmeisesti lievitä flunssaan liittyvää kurkkukipua, huonovointisuutta, nenän vuotamista tai yskää.

Cochrane-katsaukseen «Li S, Yue J, Dong BR ym. Acetaminophen (paracetamol) for the common cold in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD008800 »1, «»1 hyväksyttiin neljä satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta, joissa oli annettu parasetamolia (annos 500–1 000 mg) 758 flussaa sairastavalle aikuiselle (ikä 17–65 vuotta). Näissä tutkimuksissa koeasetelmat poikkesivat sen verran, ettei tuloksia pystytty yhdistämään meta-analyysiksi. Parasetamolin annos vaihteli 500–1 000 mg:n välillä kerta-annoksesta 7 vuorokauden annosteluun.

Parasetamolin havaittiin helpottavan hiukan nuhaoireita (p < 0,05), mutta sillä ei ollut vaikutusta kurkkukipuun, huonoon vointiin, nenän vuotamiseen tai yskään.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Itselääkitys 1

Kommentit

Aiheesta löytyi kriteereitä täyttäviä tutkimuksia vähän. Lisäksi koeasetelmien heterogeenisyys vaikeuttaa tulosten yhdistämistä. Yhdessä tutkimuksessa oli mukana pseudoefedriini. Ei mitattu kuumetta, kipua tai särkyä.

Kirjallisuutta

  1. Li S, Yue J, Dong BR ym. Acetaminophen (paracetamol) for the common cold in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD008800 «PMID: 23818046»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Itselääkitys
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko