Tulosta

Unettomuus ja skitsofreniapotilaiden itsemurha-alttius

Näytönastekatsaukset
3.12.2015
Juha Markkula

Näytön aste: C

Unettomuus saattaa lisätä itsemurhariskiä skitsofreniapotilailla.

Pompili työtovereineen vertasi tutkimuksessaan «Pompili M, Lester D, Grispini A ym. Completed suicide in schizophrenia: evidence from a case-control study. Psychiatry Res 2009;167:251-7 »120 itsemurhan tehneen skitsofreniapotilaan tietoja 20 muun skitsofreniapotilaan tietoihin. Tutkijat havaitsivat itsemurhan tehneillä esiintyneen kontrolleja merkittävästi enemmän toivottomuutta (OR 51,00; 95 % luottamusväli 7,56–343,72), itsensä väheksymistä (OR 28,49; 95 % luottamusväli 3,15–257,40), unettomuutta (OR 12,66; 95 % luottamusväli 0,95–14,02), hajanaisuutta (OR 3,66; 95 % luottamusväli 0,95–14,02), agitoitumista ja motorista levottomuutta (OR 3,66; 95 % luottamusväli 0,95–14,02) ja aikaisempia itsemurhayrityksiä (OR 3,66; 95 % luottamusväli 1,40–114,41).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Unettomuus 1

Kommentti: Huolimatta tutkimuksen monista asetelmallisista heikkouksista unettomuuden yhteys itsemurhavaaraan näyttäytyy tässä tutkimuksessa siinä määrin voimakkaana, että unettomuuteen saattaa olla aiheellista kiinnittää jo tämän löydöksen perusteella huomiota myös kliinisessä työssä.

Kirjallisuutta

  1. Pompili M, Lester D, Grispini A ym. Completed suicide in schizophrenia: evidence from a case-control study. Psychiatry Res 2009;167:251-7 «PMID: 19395048»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Unettomuus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko