Tulosta

Naprokseenin ja sumatriptaanin yhdistelmä lasten migreenikohtausten hoidossa

Näytönastekatsaukset
11.9.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: D

Sumatriptaanin ja naprokseenin yhdistelmävalmiste saattaa auttaa nuorten migreenikohtausten hoidossa mutta riittävää tutkimusnäyttöä ei ole.

Tutkimuksessa «Derosier FJ, Lewis D, Hershey AD ym. Randomized trial of sumatriptan and naproxen sodium combination in adolescent migraine. Pediatrics 2012;129:e1411-20 »1arvioitiin kolmella eri annoksella sumatriptaani + naprokseeniyhdistelmätabletin tehoa 12–17-vuotiailla migreenipotilailla lumekontrolloidussa rinnakkaisryhmätutkimuksessa. Sisäänpääsykriteerinä oli 2–8 vähintään 3 tunnin kestoista migreenikohtausta (hoitamattomana) edeltävän puolen vuoden aikana. Tutkittavat kävivät läpi 12 viikon sisäänajovaiheen, jolloin he hoitivat lumelääkkeellä yhden kohtalaisen tai kovan migreenikohtauksen.

Potilaat, jotka ilmoittivat kipua 2 tuntia hoidosta, satunnaistettiin 12 viikon kaksoissokkovaiheeseen. Silloin heidän oli määrä hoitaa yksi kohtalainen tai kova migreenikohtaus. Lumelääkettä sai 145 potilasta, sumatriptaani-naprokseeniyhdistelmää 10/60 mg 96 potilasta, 30/180 mg 97 potilasta ja 85/500 mg 152 potilasta.

Päätulosmuuttujaksi valittiin kivuttomien prosenttiosuus 2 tuntia hoidon jälkeen. Ikään ja päänsäryn intensiteettiin suhteutetun päätemuuttujan sumatriptaani/naprokseenin 10/60 mg jälkeen kivuttomuuteen pääsi 29 % (p = 0,003), sumatriptaani/naprokseenin 30/180 mg jälkeen 27 % (p = 0,003), sumatriptaani/naprokseenin 85/500 mg jälkeen 24 % (p = 0,003) ja lumelääkkeen jälkeen 10 %. Kivuttomuus pysyi paremmin 2–24 tuntia lääkeyhdistelmällä kuin lumelääkkeellä (85/500 mg vs lumelääke 23 % vs 9 %; adj. p = 0,008). Tilastollisesti merkitsevä tulos saatiin myös seuraavista: 2 tunnin kuluttua ei enää valonherkkyyttä (59 % vs 41 %; adj. p = 0,008), ja 2 tunnin kuluttua ei enää ääniherkkyyttä (60 % vs 42 %; adj. p = 0,008). Muiden oireiden osalta tulokset olivat samansuuntaiset.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit:

«Derosier FJ, Lewis D, Hershey AD ym. Randomized trial of sumatriptan and naproxen sodium combination in adolescent migraine. Pediatrics 2012;129:e1411-20 »1: Annoksen määrittely on vaikeaa. Voima oli laskettu. Luottamusvälejä ei ollut ilmoitettu.

Kirjallisuutta

  1. Derosier FJ, Lewis D, Hershey AD ym. Randomized trial of sumatriptan and naproxen sodium combination in adolescent migraine. Pediatrics 2012;129:e1411-20 «PMID: 22585767»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko