Tulosta

Almotriptaani nuorten migreenikohtausten hoidossa

Näytönastekatsaukset
11.9.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: C

Almotriptaanivaste on lumevastetta parempi nuorten migreenikohtausten hoidossa.

866 iältään 12–17-vuotiasta potilasta, joilla oli vähintään vuoden migreenihistoria, osallistui kaksoissokkoutettuun lumekontrolloituun yksiannostutkimukseen «Linder SL, Mathew NT, Cady RK ym. Efficacy and tolerability of almotriptan in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2008;48:1326-36 »1. Päätemuuttujana oli päänsäryn lieveneminen (suhteutettuna päänsäryn tavalliseen voimakkuuteen) 2 tunnin kuluttua annoksesta. Lisämuuttujina käytettiin pahoinvoinnin, valonarkuuden ja ääniherkkyyden häviämistä.

25 mg almotriptaaniannoksen jälkeen päänsärky oli lievittynyt 66 %:lla ja lumelääkkeen jälkeen 55,3 %:lla (p = 0,022). Samaa ei voitu todeta pahoinvoinnista, valonarkuudesta tai ääniherkkyydestä. Kivun lieveneminen (ei suhteutettu) 2 tunnin kohdalla oli myös muilla almotriptaaniannoksilla parempaa 6,25 mg (71,8 %), 12,5 mg (72,9 %) ja 25 mg (66,7 %) kuin lumelääkkeellä (55,3 %, p = 0,001, p < 0,001 ja p = 0,028). Kivun lievityksen pysyvyys oli myös parempaa almotriptaania saaneilla (6,25 mg 67,2 %, 12,5 mg 66,9 %, 25 mg 64,5 %) kuin lumelääkettä saaneilla (52,4 %), (p < 0,01 6,25 mg ja 12,5 mg annoksille ja p < 0,05 25 mg annokselle). Ikäryhmässä 15–17-vuotiaat kivun lievitys 2 tunnissa oli parempi kaikilla lääkeannoksilla verrattuna lumelääkkeeseen ja 12,5 mg:n jälkeen valonarkuutta ja ääniherkkyyttä vähemmän lumelääkeeseen verrattuna. 12,5 mg:n jälkeen 12–14-vuotiailla oli vähemmän valonarkuutta kuin lumelääkkeen jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kirjallisuutta

  1. Linder SL, Mathew NT, Cady RK ym. Efficacy and tolerability of almotriptan in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2008;48:1326-36 «PMID: 18484981»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko