Tulosta

Yhdistelmäehkäisytablettien käyttö aurallisessa migreenissä

Näytönastekatsaukset
8.5.2015
Markku Sumanen

Näytön aste: B

Yhdistelmäehkäisytabletit lisäävät aivoinfarktin riskiä aurallisessa migreenissä.

Hollantilaisessa epidemiologisessa tutkimuksessa «Scher AI, Terwindt GM, Picavet HS ym. Cardiovascular risk factors and migraine: the GEM population-based study. Neurology 2005;64:614-20 »1 (N = 5,755, naisia 52 %) arvioitiin migreeniin liittyvää kardiovaskulaaririskiä. Aineistossa oli yhteensä 620 migreenipotilasta, joista 31 %:lla katsottiin olevan aurallinen migreeni. Kontrolleina olivat henkilöt, joilla ei ollut migreeniä.

Aurallista migreeniä potevilla ehkäisytablettien käyttäjillä riskisuhde aivoinfarktiin oli 2,06 (95 % luottamusväli 1,05−4,0).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Schürks ym. tekemässä meta-analyysissä «Schürks M, Rist PM, Bigal ME ym. Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339:b3914 »2 arvioitiin migreeniin liittyvää aivoinfarktiriskiä 9 tutkimukseen perustuen. Kaikkiin migreenityyppeihin yhteisesti liittyvä aivoinfarktiriski oli 1,73 (95 % luottamusväli 1,31−2,29); vastaava riski auralliseen migreeniin oli 2,16 (95 % luottamusväli 1,53−3,03). Tupakointi ja ehkäisytablettien käyttö lisäsivät aivoinfarktiriskiä merkittävästi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

MacGregorin laatimassa laajassa katsausartikkelissa «MacGregor EA. Contraception and headache. Headache 2013;53:247-76 »3 auralliseen migreeniin liittyi kaksinkertainen aivohalvauksen riski aurattomaan migreeniin verrattuna. Ehkäisytablettien käyttö lisäsi tätä riskiä merkittävästi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Migreeni 1

Kirjallisuutta

  1. Scher AI, Terwindt GM, Picavet HS ym. Cardiovascular risk factors and migraine: the GEM population-based study. Neurology 2005;64:614-20 «PMID: 15728281»PubMed
  2. Schürks M, Rist PM, Bigal ME ym. Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339:b3914 «PMID: 19861375»PubMed
  3. MacGregor EA. Contraception and headache. Headache 2013;53:247-76 «PMID: 23432442»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Migreeni
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko