Tulosta

Almotriptaani nuorten migreenikohtausten hoidossa

Näytönastekatsaukset
8.5.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: C

Almotriptaanivaste on lumevastetta parempi nuorten migreenikohtausten hoidossa.

Almotriptaanin tehoa selviteltiin amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa «Linder SL, Mathew NT, Cady RK ym. Efficacy and tolerability of almotriptan in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2008;48:1326-36 »1, johon osallistui 866 iältään 12–17-vuotiasta lasta ja nuorta, joilla oli ainakin vuoden mittainen migreenitausta. Heidät satunnaistettiin saamaan almotriptaania 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tai lumelääkettä.

Ensisijaisena päätemuuttujana käytettiin päänsäryn lievenemää 2 tuntia annoksesta. Almotriptaanin 25 mg:n annoksella sen saavutti 66,7 % ja lumelääkkeellä 55,3 % (p = 0,022). Myös muilla annoksilla tulokset olivat parempia kuin lumelääkkeellä: almotriptaani 6,25 mg (71,8 %), 12,5 mg (72,9 %) ja 25 mg (66,7 %) (p = 0,001, p < 0,001, p = 0,028). Almotriptaaniryhmässä saatiin myös parempi pysyvä kivun lieveneminen 6,25 mg (67,2 %), 12,5 mg (66,9 %) ja 25 mg (64,5 %) kuin lumelääkeryhmässä (52,4 %), p < 0,01 6,25 mg ja 12,5 mg, p < 0,05 25 mg).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Migreeni 1

Kirjallisuutta

  1. Linder SL, Mathew NT, Cady RK ym. Efficacy and tolerability of almotriptan in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2008;48:1326-36 «PMID: 18484981»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Migreeni
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko