Tulosta

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon tavoitetaso diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
22.9.2014
Antti Jula

Näytön aste: C

Diabeetikoilla diastolisen verenpaineen hoitotavoite alle 80 mmHg (C).

UKPDS-tutkimuksen «Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-13 »1 mukaan hoitotavoitteeseen < 150/85 mmHg satunnaistetuille ilmaantui aivohalvauksia ja sydämen vajaatoimintaa hoitotavoitteeseen < 180/105 mmHg satunnaistettuja vähemmän.

Tiukempaan painetasoon satunnaistettujen hoidonaikainen verenpainetaso oli keskimäärin 144/82 mmHg ja vähemmän tiukkaan hoitotasapainoon satunnaistettujen 154/87 mmHg «Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT)»2.

HOT-tutkimuksessa «Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT)»2tiukempaan diastoliseen painetavoitteeseen (< 85 mmHg verrattuna < 90 mmHg ja < 80 mmHg verrattuna < 85 mmHg) satunnaistetuille diabeetikoille ilmaantui sydän- ja verisuonitautitapahtumia merkitsevästi vähemmän kuin vähemmän tiukkaan tavoitteeseen satunnaistetuille. Diabeetikot muodostivat HOT-tutkimuksen post hoc analyysissä vain 8 % tutkimukseen satunnaistetuista henkilöistä.

ACCORD-tutkimuksen «ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW ym. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1575-85 »3 mukaan systoliseen hoitotavoitteeseen < 120 mmHg satunnaistetuille diabeetikoille ei ilmaantunut sydän- ja verisuonitautitapahtumia (kardiovaskulaarikuolema tai ei-kuolemaan johtanut sydäninfarkti tai aivohalvaus) systoliseen hoitotavoitteeseen < 140 mmHg satunnaistettuja vähemmän.

SHEP-, SYST-EUR- ja UKPDS -tutkimusten «Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-13 »1, «Curb JD, Pressel SL, Cutler JA ym. Effect of diuretic-based antihypertensive treatment on cardiovascular disease risk in older diabetic patients with isolated systolic hypertension. Systolic Hypertens»4, «Tuomilehto J, Rastenyte D, Birkenhäger WH ym. Effects of calcium-channel blockade in older patients with diabetes and systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe Trial Investigators. N Engl»5 perusteella systolisen paineen alentaminen diabeetikoilla tasolle < 150 mmHg vähentää sydän- ja verisuonitautitapahtumia ja niihin liittyviä kuolemia (näytön taso A).

Diastolisen paineen tavoite < 80 mmHg perustuu HOT-tutkimuksen «Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-13 »1 tulokseen (näytön taso C).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kohonnut verenpaine 1

Kirjallisuutta

  1. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-13 «PMID: 9732337»PubMed
  2. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998;351:1755-62 «PMID: 9635947»PubMed
  3. ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW ym. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1575-85 «PMID: 20228401»PubMed
  4. Curb JD, Pressel SL, Cutler JA ym. Effect of diuretic-based antihypertensive treatment on cardiovascular disease risk in older diabetic patients with isolated systolic hypertension. Systolic Hypertension in the Elderly Program Cooperative Research Group. JAMA 1996;276:1886-92 «PMID: 8968014»PubMed
  5. Tuomilehto J, Rastenyte D, Birkenhäger WH ym. Effects of calcium-channel blockade in older patients with diabetes and systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe Trial Investigators. N Engl J Med 1999;340:677-84 «PMID: 10053176»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kohonnut verenpaine
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko