Tulosta

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon tavoitetotaso diabeettisessa ja ei-diabeettisessa nefropatiassa, johon liittyy proteinuria

Näytönastekatsaukset
30.6.2014
Antti Jula

Näytön aste: D

Diabeettisessa ja ei-diabeettisessa nefropatiassa, johon liittyy proteinuria, systolisen verenpaineen hoitotavoite on alle 130/80 mmHg.

Kroonisessa munuaistaudissa verenpaineen hoidon tavoitteena on hidastaa munuaissairauden etenemistä ja vähentää valtimotautitapahtumia ja niihin liittyviä kuolemia.

Ei-diabeettisessa kroonisessa munuaistaudissa systolisen verenpaineen alentaminen tasolle 125–130 mmHg ei kolmen tutkimuksen «Ruggenenti P, Perna A, Loriga G ym. Blood-pressure control for renoprotection in patients with non-diabetic chronic renal disease (REIN-2): multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;365:93»1, «Wright JT Jr, Bakris G, Greene T ym. Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA 2002;288:2421-31»2, «Klahr S, Levey AS, Beck GJ ym. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. N E»3 perusteella hidastanut munuaistaudin etenemistä eikä vähentänyt valtimotautitapahtumia verenpaineen hoitotasoon 140 mmHg verrattuna.

Kahden tutkimuksen «Sarnak MJ, Greene T, Wang X ym. The effect of a lower target blood pressure on the progression of kidney disease: long-term follow-up of the modification of diet in renal disease study. Ann Intern Med»4, «Appel LJ, Wright JT Jr, Greene T ym. Intensive blood-pressure control in hypertensive chronic kidney disease. N Engl J Med 2010;363:918-29 »5 pitempiaikaisessa seurannassa tautitapahtumien ilmaantuvuus näytti vähenevän niillä tiukkaan hoitotavoitteeseen satunnaistetuilla henkilöillä, joilla oli joko selvästi alentunut GFR «Sarnak MJ, Greene T, Wang X ym. The effect of a lower target blood pressure on the progression of kidney disease: long-term follow-up of the modification of diet in renal disease study. Ann Intern Med»4 tai proteinuria «Appel LJ, Wright JT Jr, Greene T ym. Intensive blood-pressure control in hypertensive chronic kidney disease. N Engl J Med 2010;363:918-29 »5.

Kahdessa isossa tutkimuksessa «Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR ym. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-60 »6, «Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D ym. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001;345:861-9 »7 tiukempi hoitotavoite (< 130–135 mmHg, käytännössä 140 mmHg vs 143 mmHg) ei hidastanut munuaisfunktion alenemista eikä vähentänyt sydän- ja verisuonitautitapahtumia diabeettista munuaistautia sairastavilla. Munuaissuojavaikutus näytti molemmissa tutkimuksissa liittyvän valittuun lääkkeeseen (sartaaniin) «Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR ym. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-60 »6, «Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D ym. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001;345:861-9 »7.

Kahden meta-analyysin «Arguedas JA, Perez MI, Wright JM. Treatment blood pressure targets for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2009;CD004349 »8, «Upadhyay A, Earley A, Haynes SM ym. Systematic review: blood pressure target in chronic kidney disease and proteinuria as an effect modifier. Ann Intern Med 2011;154:541-8 »9 mukaan tiukempi verenpaineen hoitotavoite ei vähennä munuaistautitapahtumia eikä sydän- ja verisuonitautitapahtumia.

Verenpaineen hoitotavoite alle 130/80 mmHg diabeettisessa ja ei-diabeettisessa nefopatiassa, johon liittyy proteinuria (makroalbuminuria), perustuu asiantuntijoiden arvioon (näytön taso D).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Kohonnut verenpaine 1

Kirjallisuutta

 1. Ruggenenti P, Perna A, Loriga G ym. Blood-pressure control for renoprotection in patients with non-diabetic chronic renal disease (REIN-2): multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;365:939-46 «PMID: 15766995»PubMed
 2. Wright JT Jr, Bakris G, Greene T ym. Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA 2002;288:2421-31 «PMID: 12435255»PubMed
 3. Klahr S, Levey AS, Beck GJ ym. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. N Engl J Med 1994;330:877-84 «PMID: 8114857»PubMed
 4. Sarnak MJ, Greene T, Wang X ym. The effect of a lower target blood pressure on the progression of kidney disease: long-term follow-up of the modification of diet in renal disease study. Ann Intern Med 2005;142:342-51 «PMID: 15738453»PubMed
 5. Appel LJ, Wright JT Jr, Greene T ym. Intensive blood-pressure control in hypertensive chronic kidney disease. N Engl J Med 2010;363:918-29 «PMID: 20818902»PubMed
 6. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR ym. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-60 «PMID: 11565517»PubMed
 7. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D ym. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001;345:861-9 «PMID: 11565518»PubMed
 8. Arguedas JA, Perez MI, Wright JM. Treatment blood pressure targets for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2009;CD004349 «PMID: 19588353»PubMed
 9. Upadhyay A, Earley A, Haynes SM ym. Systematic review: blood pressure target in chronic kidney disease and proteinuria as an effect modifier. Ann Intern Med 2011;154:541-8 «PMID: 21403055»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kohonnut verenpaine
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko