Tulosta

Fyysistä kuntoa ja suorituskykyä parantava terapeuttinen harjoittelu sairauspoissaolojen vähentäjänä kroonisessa alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
30.6.2014
Timo Pohjolainen

Näytön aste: B

Kroonisessa alaselkäkivussa fyysistä kuntoa ja suorituskykyä parantava terapeuttinen harjoittelu ilmeisesti hieman vähentää sairauspoissaolojen määrää ja kestoa.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa « Schaafsma FG, Whelan K, van der Beek AJ ym. Physical conditioning as part of a return to work strategy to reduce sickness absence for workers with back pain. Cochrane Database Syst Rev 2013;8:CD00182»1, «»1 selvitettiin, voidaanko fyysistä kuntoa parantavalla harjoittelulla vähentää selkäkipupotilaiden sairauspoissaoloa. Satunnaistettuja vertailututkimuksia oli yhteensä 25, joissa oli 4 404 potilasta. Yhteensä 16 tutkimusta oli korkeatasoisia. Tutkimuksissa kohteena olivat työntekijät, joilla oli työkykyä haittaava alaselkäkipu, ja kuntoutusmenetelmänä oli fyysistä suorituskykyä parantava harjoittelu.

Yhteensä 14 tutkimuksessa käsiteltiin kroonista alaselkäkipua. Interventiot käsittivät asteittain tehostuvaa työssä tarvittavaa fyysistä suorituskykyä, selän kestävyyttä ja liikkuvuutta parantavaa terapeuttista harjoittelua. Kevyimmät harjoitusversiot käsittivät viisi harjoituskertaa ja ohjaukset harjoitteluun. Vaativimmat interventiot käsittivät kokopäiväisiä ja yli kaksi viikkoa kestäviä harjoituksia.

Kroonisessa alaselkäkivussa ohjattu harjoittelu yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon vähensi hieman poissaolopäivien määrää työstä pelkkään tavanomaiseen hoitoon verrattuna 12 kuukauden seuranta-aikana (1 tutkimus, 134 työntekijää), SMD -4,42 (95 % luottamusväli -5,06 – -3,79). Kohtalaista näyttöä oli, että intensiivinen fyysistä kuntoa parantava harjoittelu vähensi sairauspoissaolojen kestoa tavanomaiseen hoitoon verrattuna 12 kuukauden seuranta-aikana (5 tutkimusta, 1 093 työntekijää), SMD -0,23 (95 % luottamusväli -0,42 – -0,03).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Alaselkäkipu 1

Kommentti:Akuutissa kivussa harjoittelulla ei ollut vaikutusta sairauspoissaolojen kestoon 12 kuukauden seuranta-aikana (3 tutkimusta ja 340 työntekijää).

Kirjallisuutta

  1. Schaafsma FG, Whelan K, van der Beek AJ ym. Physical conditioning as part of a return to work strategy to reduce sickness absence for workers with back pain. Cochrane Database Syst Rev 2013;8:CD001822 «PMID: 23990391»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Alaselkäkipu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko