Tulosta

Varhainen ylipainehengityshoito pikkukeskosen alkuhoidossa

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Hanna Soukka

Näytön aste: A

Varhain synnytyssalissa aloitettu nasaalinen ylipainehengityshoito on ilmeisesti turvallista pikkukeskosen alkuhoidossa ja stabiloinnissa.

Australialais-uusiseelantilaisessa COIN-monikeskustutkimuksessa «Morley CJ, Davis PG, Doyle LW ym. Nasal CPAP or intubation at birth for very preterm infants. N Engl J Med 2008;358:700-8 »1 satunnaistettiin 610 raskausviikoilla 25–28 syntynyttä pikkukeskosta viiden minuutin iässä saamaan joko CPAP-hoitoa tai intubaatio + surfaktanttihoitoa.

36 viikon gestaatioiässä ei ollut merkitsevää eroa kuoleman tai bronkopulmonaalisen dysplasian (BPD) esiintyvyydessä. Sen sijaan 28 vuorokauden iässä CPAP-ryhmässä oli kuolemanriski tai happiriippuvuus vähäisempää OR 0,63; 95 % luottamusväli 0,46–0,88; p = 0,006. CPAP-ryhmässä 46 % lapsista intuboitiin ensimmäisen 5 vuorokauden aikana, ja surfaktantin käyttö puolittui. Lisäksi respiraattoripäiviä oli vähemmän. Ilmavuotoja esiintyi CPAP-ryhmässä enemmän (9 vs 3 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

SUPPORT-monikeskustutkimuksessa «SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal Research Network, Finer NN, Carlo WA ym. Early CPAP versus surfactant in extremely preterm infants. N Engl J Med 2010;362:1970-9 »2 satunnaistettiin 1 316 raskausviikoilla 24+0 – 27+6 syntynyttä pikkukeskosta saamaan joko intubaatio + surfaktanttihoito tai CPAP-hoito heti synnytyssalissa. Keskoset satunnaistettiin myös kahteen eri saturaatiotavoitehoitoryhmään.

Ryhmien välillä ei ollut eroa yhdistelmämuuttujassa kuolema tai BPD. Sen sijaan CPAP-ryhmässä keskoset tarvitsivat harvemmin intubaation tai postnataalisen kortikosteroidihoidon, p < 0,001, olivat lyhemmän ajan respiraattorissa, p = 0,03 ja olivat elossa ilman mekaanista ventilaatiota 7 vuorokauden iässä, p = 0,01.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

VON DRM monikeskustutkimuksessa «Dunn MS, Kaempf J, de Klerk A ym. Randomized trial comparing 3 approaches to the initial respiratory management of preterm neonates. Pediatrics 2011;128:e1069-76 »3 satunnaistettiin 648 raskausviikoilla 26+0 – 29+6 syntynyttä pikkukeskosta saamaan yhtä kolmesta alkuhoitovaihtoehdosta: 1) profylaktinen surfaktantti ja mekaaninen ventilaatio, 2) profylaktinen surfaktantti ja nopea ekstubaatio CPAP-hoitoon tai 3) CPAP-hoito ja selektiivinen intubaatio.

Ryhmien välillä ei ollut eroa yhdistelmämuuttujassa kuolema tai BPD 36 viikon gestaatioiässä. 48 % keskosista vältti intubaation ja 54 % hoidettiin ilman surfaktanttia CPAP-ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentti «Dunn MS, Kaempf J, de Klerk A ym. Randomized trial comparing 3 approaches to the initial respiratory management of preterm neonates. Pediatrics 2011;128:e1069-76 »3: Tutkimus lopetettiin rekrytointivaikeuksien vuoksi, kun 74 % otoskoosta oli saavutettu.

Kirjallisuutta

  1. Morley CJ, Davis PG, Doyle LW ym. Nasal CPAP or intubation at birth for very preterm infants. N Engl J Med 2008;358:700-8 «PMID: 18272893»PubMed
  2. SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal Research Network, Finer NN, Carlo WA ym. Early CPAP versus surfactant in extremely preterm infants. N Engl J Med 2010;362:1970-9 «PMID: 20472939»PubMed
  3. Dunn MS, Kaempf J, de Klerk A ym. Randomized trial comparing 3 approaches to the initial respiratory management of preterm neonates. Pediatrics 2011;128:e1069-76 «PMID: 22025591»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko