Tulosta

Vaikea mekoniumaspiraatio-oireyhtymä ja surfaktanttilavaatio

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Hanna Soukka

Näytön aste: B

Surfaktanttilavaatio ilmeisesti vähentää ECMO-hoidon tarvetta ja/tai kuolemia vaikean mekoniumaspiraatio-oireyhtymän hoidossa.

Cochrane-katsauksessa «Hahn S, Choi HJ, Soll R ym. Lung lavage for meconium aspiration syndrome in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD003486 »1 selvitettiin surfaktanttilavaation vaikutusta mekoniumaspiraatio-oireyhtymän hoidossa.

Kahden satunnaistetun tutkimuksen meta-analyysissa (yhteensä 87 potilasta) surfaktanttilavaatio vähensi merkitsevästi yhdistelmämuuttujassa kuolema tai ECMO-hoito (extracorporeal membrane oxygenation); RR 0,33, 95 % luottamusväli 0,11–0,96.

Sen sijaan yksittäin tarkasteltuna surfaktanttilavaatiolla ei ollut vaikutusta kuolemaan (RR 0,42, 95 % luottamusväli 0,12–1,46) tai ECMO-hoidon tarpeeseen (RR 0,27, 95 % luottamusväli 0,04–1,86).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentti: Toisessa satunnaistetussa tutkimuksessa potilaiden satunnaistaminen on ollut mahdollisesti puutteellinen. Satunnaistettujen tutkimuksen alhainen potilasmäärä laskee tutkimuksen arvoa.

Kirjallisuutta

  1. Hahn S, Choi HJ, Soll R ym. Lung lavage for meconium aspiration syndrome in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD003486 «PMID: 23633311»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko