Tulosta

Täysiaikaisen vastasyntyneen napanuoran sulku syntymän jälkeen

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Liisa Rovamo

Näytön aste: A

Myöhäisen napanuoran sulun (1–3 minuutin iässä) ansiosta terveet täysiaikaiset vastasyntyneet olivat jonkin verran painavampia syntymäpainoltaan ja saivat korkeamman Hb-tason heti syntymän jälkeen. Samoin heidän rautavarastonsa olivat suuremmat 3–6 kuukauden ikään asti. Tosin myöhäinen sulku lisäsi jonkin verran riskiä valohoitoa vaativaan keltaisuuteen.

Cochrane-katsauksessa «McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T ym. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD004074 »1 oli verrattu 15 eri satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen varhaisen tai myöhäisen napanuoran sulun vaikutuksia 3 911 äiti-lapsiparilla. Napanuoran sulku oli varhainen, jos se tapahtui alle 30 sekuntia lapsen syntymästä. Sulku oli myöhäinen, jos napanuora suljettiin yli 60 sekunnin päästä tai vasta, kun syke napanuorassa loppui eli noin 3 minuutin ikään mennessä.

Sululla ei ollut merkitystä äidin tai lasten kuolleisuuteen. Äideillä ei ollut myöskään synnytyksen jälkeen suurempia verenvuotoja. Napanuoran sululla ei ollut merkitystä lasten Apgar-pisteisiin tai siihen, joutuivatko lapset tehovalvontaan tai -hoitoon syntymän jälkeen.

Jos napanuora suljettiin myöhään, lasten syntymäpaino oli 101 g korkeampi kuin heillä, joiden napanuora suljettiin aikaisin (95 % luottamusväli 45–157 g; 12 tutkimusta ja 3 139 lasta). Jos napanuora suljettiin myöhään, joutuivat lapset useammin sinivalohoitoon (4,36 vs 2,74 %; RR 0,62, 95 % luottamusväli 0,41–0,96, 7 tutkimusta) ja heidän Hb oli korkeampi 24–48 tunnin iässä (MD 1,49 g/l, 95 % luottamusväli 1,21–1,78; 884 lasta).

Jos napanuora oli suljettu varhain, oli lapsilla yli kaksinkertainen raudanpuutoksen riski 3–6 kuukauden iässä (RR 2,65, 95 % luottamusväli 1,04–6,73; 5 tutkimusta, 1 152 lasta). Vain yhdessä tutkimuksessa oli seurattu lasten kehitystä, eikä siinä havaittu eroja neurologisessa kehityksessä ryhmien välillä (1 tutkimus, 365 lasta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentti: Tutkimuksissa napanuoran sulkuajankohta ja lasten seuratut muuttujat vaihtelivat.

Kirjallisuutta

  1. McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T ym. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD004074 «PMID: 23843134»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko