Tulosta

Olkapään kliinisten testien toistettavuus

Näytönastekatsaukset
29.9.2014
Mauri Kallinen

Näytön aste: C

Olkapääongelmien kliinisten testien toistettavuus lienee heikkoa.

Hollantilaiset tutkijat «Nomden JG, Slagers AJ, Bergman GJ ym. Interobserver reliability of physical examination of shoulder girdle. Man Ther 2009;14:152-9 »1 selvittivät kliinisen testin toistettavuutta olkapääongelmissa. Arvioitaviin kliinisiin testeihin kuuluivat aktiivinen ja passiivinen abduktio, passiivinen ulkorotaatio, käden niskaan vienti, käden selän taakse vienti, Neerin testi, ensimmäisen kylkiluun painallustesti ja akromioklavikulaarinivelen testaus. Testiin kuuluivat pääsääntöisesti liikeradan laajuuden ja kivun arvioinnit. Ensimmäisen kylkiluun painallustestissä arvioitiin jäykkyyttä ja kipua ja akromioklavikulaarinivelen testauksessa nivelen turvotusta ja kipua manipulaation aikana.

Tutkittavat (N = 91) olivat yli 18-vuotiaita akuutteja tai kroonisia olkapotilaita, joita ei ollut hoidettu millään menetelmällä viimeiseen 3 kuukauteen. Tutkittavat osallistuivat myös manipulaation vaikutuksia olkapotilailla selvittelevään tutkimukseen «Bergman GJ, Winters JC, van der Heijden GJ ym. Groningen Manipulation Study. The effect of manipulation of the structures of the shoulder girdle as additional treatment for symptom relief and for prev»2. Kaksi fysioterapeuttia tutki ja arvioi samat potilaat ennakolta sovitulla tavalla. Nämä tutkijat eivät tienneet potilaiden olkadiagnooseista ja tekivät kliinisen tutkimuksen toistensa tuloksista tietämättä.

Kliinisten olkatestien toistettavuutta kuvaavan kappakertoimen arvot vaihtelivat 0,09–0,46 ja absoluuttisen yhtä pitävyyden osuudet 66–82 %. Korkeimmat kappa-arvot olivat ensimmäisen kylkiluun painallustestin kivuliaisuudessa (0,66) ja passiivisessa kipukaaren testauksessa (0,52).

Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa kliinisten testien toistettavuus vaihteli hyvin laajoissa rajoissa, ja yli puolet testeistä ei saavuttanut hyväksyttävää toistettavuutta.

Raportin pohdintaosuudessa tutkijat kävivät läpi ja julkaisivat koosteen olkanivelen liikkeiden arvioinnin toistettavuudesta. Toistettavuudet (ICC) vaihtelivat näissä tutkimuksissa 0,37 (passiivinen ulkorotaatio) – 0,99 (passiivinen abduktio).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Olkapään jännevaivat 1

Kirjallisuutta

  1. Nomden JG, Slagers AJ, Bergman GJ ym. Interobserver reliability of physical examination of shoulder girdle. Man Ther 2009;14:152-9 «PMID: 18329943»PubMed
  2. Bergman GJ, Winters JC, van der Heijden GJ ym. Groningen Manipulation Study. The effect of manipulation of the structures of the shoulder girdle as additional treatment for symptom relief and for prevention of chronicity or recurrence of shoulder symptoms. Design of a randomized controlled trial within a comprehensive prognostic cohort study. J Manipulative Physiol Ther 2002;25:543-9 «PMID: 12466771»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko