Tulosta

Tulehduskipulääkkeet olkapääkivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
29.9.2014
Marja Huuskonen ja Jaro Karppinen

Näytön aste: B

Tulehduskipulääkkeet lievittänevät olkapääkipua lyhytaikaisesti.

Systemaattisessa katsauksessa «van der Windt DA, van der Heijden GJ, Scholten RJ ym. The efficacy of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) for shoulder complaints. A systematic review. J Clin Epidemiol 1995;48:691-704 »1 arvioitiin tulehduskipulääkkeiden vaikutusta olkapääoireisiin. Neljässä tutkimuksessa oli vertailtu kipulääkettä lumehoitoon. Kolmessa niistä (kaikki korkealaatuisia) tulehduskipulääkityksellä oli lyhytkestoista vaikutusta oireisiin. Haittavaikutuksia oli 8–76 % hoidetuista vaihdellen eri tutkimusten välillä. Haittavaikutukset olivat lähinnä lieviä tai kohtalaisia ja kohdistuivat lähinnä GI-kanavaan.

Mikään yksittäinen valmiste ei osoittautunut tehokkuudeltaan tai siedettävyydeltään toista paremmaksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa «van der Sande R, Rinkel WD, Gebremariam L ym. Subacromial impingement syndrome: effectiveness of pharmaceutical interventions-nonsteroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroid, or other injections:»2 arvioitiin erilaisten kipuhoitojen vaikutusta kipuun ja toimintakykyyn subakromiaalisessa impingementissä.

Ainoassa lumekontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin heikkoa näyttöä, että subakromiaalinen tenoksikaamiruiske lievittää lyhytaikaisesti kiertäjäkalvosimen tendinopatian oireita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Olkapään jännevaivat 1

Kirjallisuutta

  1. van der Windt DA, van der Heijden GJ, Scholten RJ ym. The efficacy of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) for shoulder complaints. A systematic review. J Clin Epidemiol 1995;48:691-704 «PMID: 7730924»PubMed
  2. van der Sande R, Rinkel WD, Gebremariam L ym. Subacromial impingement syndrome: effectiveness of pharmaceutical interventions-nonsteroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroid, or other injections: a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2013;94:961-76 «PMID: 23246416»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko