Tulosta

Lämpöhoito ja olkapääkipu

Näytönastekatsaukset
29.9.2014
Marja Huuskonen

Näytön aste: D

Luotettava tutkimusnäyttö lämpöhoidon tehosta olkapääkivuissa puuttuu.

Englantilainen Giombini selvitti ryhmänsä kanssa trauma- ja ortopediseltä klinikalta RCT-tutkimuksella «Giombini A, Di Cesare A, Safran MR ym. Short-term effectiveness of hyperthermia for supraspinatus tendinopathy in athletes: a short-term randomized controlled study. Am J Sports Med 2006;34:1247-53 »1, onko lämpöhoidolla lyhytaikaista vaikututusta urheilijoiden tendinopatioiden hoidossa. Hypoteesina oli, että hypertermialla on terapeuttista vaikutusta pehmytkudosvammoissa.

Tutkijat tutkivat 37 urheilijaa (29 miestä, 8 naista, keski-ikä 26,7 ± 5,8 vuotta, vaihteluväli 19–43 vuotta), joilla todettiin supraspinatus-tendiniitti ja joiden oireet olivat kestäneet 3–6 kuukautta. Joukko satunnaistettiin kolmeen ryhmään: ryhmä A (N = 14) sai hypertermiaa 434 MHz:n taajuudella kolme kertaa viikossa 30 minuuttia kerrallaan ja ryhmä B (N = 12) sai jatkuvaa kaikukuvaushoitoa 1 MHz:n taajuudella 15 minuuttia, energiana 2,0 w/cm2 kolme kertaa viikossa. Ryhmä C (N = 11) teki harjoituksia, jotka sisälsivät pendelit, venytysharjoitukset 5 minuuttia 2 kertaa päivässä joka päivä. Kaikkiaan tutkimus kesti 4 viikkoa. Tutkittavat mitattiin alussa, välittömästi hoitojen jälkeen ja 6 viikon kuluttua hoitojen loppumisesta. Tulosmuuttujina olivat yö-, liike- ja lepokipu VAS-janalla, kipu vastustetussa tutkimuksessa ja kipukaari aktiivisessa loitonnuksessa välillä 40–120 astetta 4-pisteisellä janalla sekä Constant score.

Kipu alussa ryhmässä A 5,96 (SD 0,83), CMS 58,57 (SD 3,92). Kipu ryhmässä B alussa 6,3 (SD).

Ryhmä A:n kipu 5,96 (SD 0,83) alussa ja lopussa 1,2 (SD 0,63) (p = 0,03); ryhmä B:n alussa 6,3 (SD 0,86) ja lopussa 5,15 (SD 0,87) (P = 0,10); ryhmä C:n alussa 6,1 (SD 0,89) ja lopussa 4,9 (SD 0,88) (P = 0,09). Potilaat ryhmässä A saivat merkitsevästi paremman kivun lievityksen kuin ryhmissä B ja C (ryhmä A P = 0,031; ryhmä B, P = 0,13; ryhmä C, P = 0,07).

CMS A-ryhmässä alussa 58,57 (SD 3,92), 6 viikon kohdalla 82 (SD 5,73) (p = 0,031). Ryhmässä B 58,91 (SD 2,84), 6 viikon kohdalla 61,75 (SD 4,18) (p = 0,13) ja ryhmässä C 59,45 (SD 2,67), 6 viikon kohdalla 63,27 (SD 5,56) (p = 0,07). Ainoa merkitsevä ero tulee ryhmässä A (CMS ryhmä A vs ryhmä B, P = 0,04; ryhmä A vs ryhmä C, P = 0,03; ryhmä B vs ryhmä C, P = 0,7) T-testissä tuli merkitsevä ero eri hoitojen välille lämpöhoidon eduksi.

Ryhmässä A potilaat raportoivat suurempia VAS-arvon alentumisia ja parempia CMS-arvoja verrattuna kaikukuvaus- tai venyttelyhoitoon. (VAS-arvo: A-ryhmä vs ryhmä B, p = 0,045, A-ryhmä vs C-ryhmä, P = 0,04; B-ryhmä vs C-ryhmä, p = 0,62).

Tutkijat totesivat, että hypertermia 434 MHz on turvallinen ja tehokas lyhyellä aikavälillä hoidettaessa supraspinatus-tendinopatiaa. Mitään haittavaikutuksia ei raportoitu. Kaikukuvauksella ja venytyshoidolla oli sama vaikutus, ja molemmat olivat selvästi lämpöhoitoa huonompia lievittämään kipua ja parantamaan toimintakykyä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti:

«Giombini A, Di Cesare A, Safran MR ym. Short-term effectiveness of hyperthermia for supraspinatus tendinopathy in athletes: a short-term randomized controlled study. Am J Sports Med 2006;34:1247-53 »1: Pieni aineisto nuoria aikuisia urheilijoita, joten yleistävyys väestöön ei ole hyvä. Lyhyt seuranta-aika. Syvälämpöhoitoja käytetään Suomessa fysioterapiassa alkuhoidoissa yleisesti. Vaatii lisää korkealaatuisia tutkimuksia. Yhden työn perusteella ei voida antaa yleistä suositusta.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Olkapään jännevaivat 1

Kirjallisuutta

  1. Giombini A, Di Cesare A, Safran MR ym. Short-term effectiveness of hyperthermia for supraspinatus tendinopathy in athletes: a short-term randomized controlled study. Am J Sports Med 2006;34:1247-53 «PMID: 16636345»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Olkapään jännevaivat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko