Tulosta

Keuhkokuumeen ehkäisy pneumokokkikonjugaattirokotuksella

Näytönastekatsaukset
31.10.2014
Käypä hoito -työryhmä Alahengitystieinfektiot (aikuiset)

Näytön aste: D

Pneumokokkikonjugaattirokote saattaa pienentää keuhkokuumeeseen sairastumisen riskiä, mutta tutkimusnäyttö asiasta puuttuu.

Pneumokokkikonjugaattirokotteen tehosta aikuisten keuhkokuumeen ehkäisyssä ei ole tutkimustuloksia. Pneumokokkikonjugaattirokotteen käyttö aikuisten keuhkokuumeen ehkäisyssä perustuu lasten rokotustutkimuksiin ja aikuisväestön vasta-ainetutkimuksiin.

Cochrane-katsauksessa «Lucero MG, Dulalia VE, Nillos LT ym. Pneumococcal conjugate vaccines for preventing vaccine-type invasive pneumococcal disease and X-ray defined pneumonia in children less than two years of age. Cochr»1, «»1 käytiin läpi satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa pneumokokkikonjugaattirokotetta verrattiin lumelääkkeeseen tai johonkin muuhun rokotteeseen. Lopputulosmuuttujana oli rokoteserotyypin aiheuttama invasiivinen pneumokokkitauti tai radiologisesti diagnosoitu keuhkokuume HIV-negatiivisilla alle 2-vuotiailla lapsilla. Katsaukseen löytyi 11 poimintakriteerit täyttävää tutkimusta.

Pneumokokkikonjugaattirokotteen saaneita oli 57 015 ja lumerokotteen tai jonkin muun rokotteen saaneita 56 029. Pneumokokkikonjugaattirokotteen suojateho rokotetyypin aiheuttamia invasiivisia infektioita vastaan oli 80 % (95 % luottamusväli 58–90 %). Minkä tahansa serotyypin aiheuttamaa invasiivista infektiota vastaan suojateho oli 58 % (95 % luottamusväli 29–75 %). Radiologisesti varmistettua keuhkokuumetta vastaan suojateho oli 27 % (95 % luottamusväli 15–36 %) ja kliinisen taudinkuvan perusteella diagnosoidussa keuhkokuumeessa 6 % (95 % luottamusväli 2–9 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Pneumokokkikonjugaattirokotteen immuunivastetta verrattiin pneumokokkipolysakkaridirokotteeseen pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen sairastaneilla «Musher DM, Rueda AM, Nahm MH ym. Initial and subsequent response to pneumococcal polysaccharide and protein-conjugate vaccines administered sequentially to adults who have recovered from pneumococcal »2. Tutkimukseen osallistui 81 henkilöä. Keski-ikä pneumokokkikonjugaattirokotteen ryhmässä oli 64,3 ja pneumokokkipolysakkaridirokotteen ryhmässä 62,7 vuotta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat miehiä. Perussairauksien ja tupakoinnin osalta ryhmät olivat samanlaisia. Lopputulosmuuttujina olivat seerumin IgG-tasot rokoteserotyypeille 4–8 viikon ja 6 kuukauden kohdalla sekä toiminnallisilla vasta-ainetiittereillä (opsoniphagoscytic killing activity). Noin puolet tutkimukseen osallistuneista oli saanut aikaisemmin pneumokokkipolysakkaridirokotteen. Heidän vasta-ainetasonsa eivät poikenneet rokottamattomista.

Ryhmien IgG-tasot eivät poikenneet 4–8 viikon kohdalla. Kuuden kuukauden kohdalla pneumokokkipolysakkaridirokotteen saaneiden vasta-ainetasot olivat laskeneet lähtötasolle. Pneumokokkikonjugaattirokotteen ryhmässä vasta-ainetasot olivat edelleen koholla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Konjugaattirokotteen ja polysakkaridirokotteen immunogeenisuutta verrattiin 70 vuotta täyttäneiden joukossa «de Roux A, Schmöle-Thoma B, Siber GR ym. Comparison of pneumococcal conjugate polysaccharide and free polysaccharide vaccines in elderly adults: conjugate vaccine elicits improved antibacterial immune»3. Kyseessä oli faasi 2 -tutkimus, joten tutkittavat olivat halukkaita tutkimukseen, ja heidän kliininen tilansa oli stabiili. Muuta heidän perussairauksistaan ei raportoitu. Pneumokokkikonjugaattirokoteryhmässä oli 110 ja pneumokokkipolysakkaridirokoteryhmässä 109 henkilöä. Tutkimushenkilöiden keski-ikä oli 75,4 vuotta ja 57 % oli naisia.

Vasta-ainepitoisuudet mitattiin kuukauden ja vuoden kuluttua rokottamisesta. Pneumokokkikonjugaattirokotteen saaneiden ryhmässä IgG:n geometrinen keskiarvo oli 2–3-kertainen, paitsi serotyyppi 19F:n kohdalla, jossa vasta-ainepitoisuuden nousu oli sama molemmissa ryhmissä. Toiminnallinen vasta-ainetiitteri oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi viidellä seitsemästä serotyypistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Lucero MG, Dulalia VE, Nillos LT ym. Pneumococcal conjugate vaccines for preventing vaccine-type invasive pneumococcal disease and X-ray defined pneumonia in children less than two years of age. Cochr»1: Tutkimukset olivat tehty eri puolilla maailmaa, myös Suomessa. Katsaus antaa luotettavan kuvan pneumokokkikonjugaattirokotteen suojatehosta pienillä lapsilla. Sen tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa aikuisväestöön.

«Musher DM, Rueda AM, Nahm MH ym. Initial and subsequent response to pneumococcal polysaccharide and protein-conjugate vaccines administered sequentially to adults who have recovered from pneumococcal »2: Tutkimustuloksen tulkitsemista keuhkokuumeen sairastumisriskissä vähentää epätietoisuus, millaiset vasta-ainetasot ovat suojaavia ja millaisilla toiminnallisilla vasta-aineindeksieroilla on kliininen merkitsevyys. Pneumokokkikonjugaattirokotteen immunologiset ominaisuudet ovat paremmat kuin pneumokokkipolysakkaridirokotteella väestössä, jonka sairastuvuus keuhkokuumeeseen on kohonnut.

«de Roux A, Schmöle-Thoma B, Siber GR ym. Comparison of pneumococcal conjugate polysaccharide and free polysaccharide vaccines in elderly adults: conjugate vaccine elicits improved antibacterial immune»3: Tutkimustuloksista tehtäviä johtopäätöksiä rajoittaa sama tekijä kuin edellisessä tutkimuksessa: ei tiedetä, millä vasta-ainetasoilla on keuhkokuumeelta suojaava vaikutus. Joka tapauksessa pneumokokkikonjugaattirokotteen immunogeeniset ominaisuudet ovat pneumokokkipolysakkaridirokotetta paremmat myös iäkkäässä väestössä ja niiden joukossa, joiden keuhkokuumeeseen sairastumisen riski on kohonnut.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Alahengitystieinfektiot (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Lucero MG, Dulalia VE, Nillos LT ym. Pneumococcal conjugate vaccines for preventing vaccine-type invasive pneumococcal disease and X-ray defined pneumonia in children less than two years of age. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD004977 «PMID: 19821336»PubMed
  2. Musher DM, Rueda AM, Nahm MH ym. Initial and subsequent response to pneumococcal polysaccharide and protein-conjugate vaccines administered sequentially to adults who have recovered from pneumococcal pneumonia. J Infect Dis 2008;198:1019-27 «PMID: 18710324»PubMed
  3. de Roux A, Schmöle-Thoma B, Siber GR ym. Comparison of pneumococcal conjugate polysaccharide and free polysaccharide vaccines in elderly adults: conjugate vaccine elicits improved antibacterial immune responses and immunological memory. Clin Infect Dis 2008;46:1015-23 «PMID: 18444818»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko