Tulosta

Raskausdiabeteksen uusiutuminen

Näytönastekatsaukset
11.6.2013
Risto Kaaja, Nina Peränen ja Jouko Saramies

Näytön aste: B

Raskausdiabetes ilmeisesti uusiutuu noin joka kolmannella.

Systemaattisen katsauksen mukaan «Kim C, Berger DK, Chamany S. Recurrence of gestational diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes Care 2007;30:1314-9 »1 raskausdiabetes uusiutuu 30–84 %:lla sen aiemmin sairastaneista. Katsaukseen oli hyväksytty 13 artikkelia 45 kirjallisuushausta löytyneestä.

Raskausdiabeteksen uusiutumisriski oli vaaleaihoisilla, ei-latinotaustaisilla 30–37 %; latinotaustaisilla se oli korkeampi (52–69 %). Latinotaustaisilla myös tyypin 2 diabetes oli yleisempää (52–69 %) kuin muissa ryhmissä (30–37 %). Uusia vaaratekijöitä ei tullut ilmi, paitsi lyhyt raskauksien väli (< 1 vuosi).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Ainoat puutteet ovat eri etninen populaatio ja poikkeavat diagnostiset kriteerit.

Kalifornialaisessa pitkittäistutkimuksessa «Getahun D, Fassett MJ, Jacobsen SJ. Gestational diabetes: risk of recurrence in subsequent pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2010;203:467.e1-6 »2 (1991–2008) seurattiin raskausdiabeteksen uusiutumista toisessa ja kolmannessa raskaudessa.

Uusiutuminen toisessa raskaudessa oli 41,3 %, kun riski heillä, joilla ensimmäinen raskaus oli normaali, oli 4,2 % (OR 13,2 ja kapea 95 % luottamusväli 12–14,6, n = 65 132). Jos kahdessa ensimmäisessä raskaudessa oli ollut raskausdiabetes, riski oli vielä suurempi kolmannessa raskaudessa (OR 25,9, luottamusväli jonkin verran leveämpi 95 % 17,4–38,4, n = 13 096). Jälleen etnisyydellä oli merkitystä eli latino- ja aasialaistaustaisilla oli suurin uusiutumisvaara.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Raskausdiabetes 1

Kommentti: Tutkimuksen ainoat puutteet ovat eri etninen populaatio ja poikkeavat diagnostiset kriteerit.

Kirjallisuutta

  1. Kim C, Berger DK, Chamany S. Recurrence of gestational diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes Care 2007;30:1314-9 «PMID: 17290037»PubMed
  2. Getahun D, Fassett MJ, Jacobsen SJ. Gestational diabetes: risk of recurrence in subsequent pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2010;203:467.e1-6 «PMID: 20630491»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Raskausdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko