Tulosta

Statiinihoito ja diabetesriski

Näytönastekatsaukset
1.2.2013
Matti Tikkanen

Näytön aste: A

Statiinihoito lisää tyypin 2 diabetesriskiä.

Suuressa rosuvastatiinitutkimuksessa «Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA ym. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207 »1 vuonna 2008 raportoitiin yllättäen, että statiinihoidetuilla ilmeni tutkimuksen aikana enemmän tyypin 2 diabetesta kuin lumehoidetuilla. Tähän suhtauduttiin aluksi varauksellisesti, koska aikaisempi pravastatiinitutkimus «Freeman DJ, Norrie J, Sattar N ym. Pravastatin and the development of diabetes mellitus: evidence for a protective treatment effect in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2001;»2 oli antanut päinvastaisen tuloksen.

Pian tiedon paikkansapitävyys sai kuitenkin tukea 13 hoitotutkimuksen meta-analyysistä «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 »3, joka yli 90 000 potilaan aineistossa osoitti uusia diabetestapauksia esiintyneen statiinihoidetuilla 2 226 ja lumehoidetuilla 2 052, eli statiinien aikaansaama lisäys oli 9 %. Tämä sai vielä lisävahvistusta 5 hoitotutkimuksen ja yli 32 000 potilaan meta-analyysistä, jossa verrattiin toisiinsa intensiivistä ja tavanomaista statiinihoitoa. Suurempiannoksinen hoito aiheutti 12 % enemmän uusia diabetestapauksia pienempiannoksiseen verrattuna «Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 »4. Lisäselvitykset osoittivat tutkittavien ennen tutkimuksen alkua mitattujen korkeahkojen metabolisen oireyhtymän komponenttien (seerumin glukoosi- ja triglyseridipitoisuudet, painoindeksi ja verenpaine) ennustavan suurentunutta diabetesriskiä statiinihoidon aikana «Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 »5.

Satunnaistettujen hoitotutkimusten tulokset ovat saaneet vahvistusta myös laajasta menopaussin ohittaneiden naisten seurantatutkimuksesta, joka osoitti aikuistyypin diabeteksen statiinihoitoa saavilla naisilla «Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R ym. Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012;172:144-52 »6. Suomalaistutkimuksen mukaan statiinihoito suurensi paastoverensokeriarvoa diabeteksen ehkäisytutkimuksen aikana elämäntapahoidosta huolimatta «Rautio N, Jokelainen J, Oksa H ym. Do statins interfere with lifestyle intervention in the prevention of diabetes in primary healthcare? One-year follow-up of the FIN-D2D project. BMJ Open 2012;2: »7.

Statiinit lisäävät siis uusien diabetestapausten riskiä ja vaikutus on todennäköisempi niillä, joilla on edellä mainittuja metabolisen oireyhtymän osatekijöitä. Toisaalta statiinien tehokkuus diabeetikkojen sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä lumelääkitykseen verrattuna on pitävästi osoitettu monissa tutkimuksissa, jotka on koottu 18 686 diabeetikon meta-analyysiin «Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-ana»8. Statiinihoidon hyöty/haitta-suhdetta voidaan arvioida seuraavasti: jos hoidetaan 255 potilasta statiinilla 4 vuoden ajan, saadaan aikaan yksi uusi diabetestapaus lumeeseen verrattuna «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 »3. Suuren meta-analyysin perusteella samassa ajassa estyisi 5,4 sydänkuolemaa ja -infarktia «Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366»9. Jos aivoinfarktien ja koronaariohitusleikkausten väheneminen laskettaisiin mukaan, olisi hyöty/haitta-suhde statiineille vieläkin edullisempi.

Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten «Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA ym. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207 »1, «Freeman DJ, Norrie J, Sattar N ym. Pravastatin and the development of diabetes mellitus: evidence for a protective treatment effect in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2001;»2, «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 »3, «Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 »4, «Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 »5, «Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R ym. Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012;172:144-52 »6, «Rautio N, Jokelainen J, Oksa H ym. Do statins interfere with lifestyle intervention in the prevention of diabetes in primary healthcare? One-year follow-up of the FIN-D2D project. BMJ Open 2012;2: »7, «Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-ana»8, «Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366»9 laatu ja sovellettavuus

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Statiinihoito on näyttöön perustuvasti tehokas ja hyvä hyperkolesterolemian hoito sekundaaripreventiossa sekä muiden suuren riskin yksilöiden – myös diabeetikoiden – hoidossa. Pienemmän sydän- ja verisuonitautiriskin henkilöillä täytyy hyöty/haittasuhteen arvioinnissa ottaa huomioon lihasvaivojen ja maksaentsyyminnousujen lisäksi uusi riski, diabetes.

Kirjallisuutta

 1. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA ym. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207 «PMID: 18997196»PubMed
 2. Freeman DJ, Norrie J, Sattar N ym. Pravastatin and the development of diabetes mellitus: evidence for a protective treatment effect in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2001;103:357-62 «PMID: 11157685»PubMed
 3. Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 «PMID: 20167359»PubMed
 4. Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 «PMID: 21693744»PubMed
 5. Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 «PMID: 21453832»PubMed
 6. Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R ym. Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012;172:144-52 «PMID: 22231607»PubMed
 7. Rautio N, Jokelainen J, Oksa H ym. Do statins interfere with lifestyle intervention in the prevention of diabetes in primary healthcare? One-year follow-up of the FIN-D2D project. BMJ Open 2012;2: «PMID: 22983785»PubMed
 8. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371:117-25 «PMID: 18191683»PubMed
 9. Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366:1267-78 «PMID: 16214597»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko