Tulosta

Statiinihoito ja diabetesriski

Näytönastekatsaukset
1.2.2013
Matti Tikkanen

Näytön aste: A

Statiinihoito lisää tyypin 2 diabetesriskiä.

Suuressa rosuvastatiinitutkimuksessa «Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA ym. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207 »1 vuonna 2008 raportoitiin yllättäen, että statiinihoidetuilla ilmeni tutkimuksen aikana enemmän tyypin 2 diabetesta kuin lumehoidetuilla. Tähän suhtauduttiin aluksi varauksellisesti, koska aikaisempi pravastatiinitutkimus «Freeman DJ, Norrie J, Sattar N ym. Pravastatin and the development of diabetes mellitus: evidence for a protective treatment effect in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2001;»2 oli antanut päinvastaisen tuloksen.

Pian tiedon paikkansapitävyys sai kuitenkin tukea 13 hoitotutkimuksen meta-analyysistä «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 »3, joka yli 90 000 potilaan aineistossa osoitti uusia diabetestapauksia esiintyneen statiinihoidetuilla 2 226 ja lumehoidetuilla 2 052, eli statiinien aikaansaama lisäys oli 9 %. Tämä sai vielä lisävahvistusta 5 hoitotutkimuksen ja yli 32 000 potilaan meta-analyysistä, jossa verrattiin toisiinsa intensiivistä ja tavanomaista statiinihoitoa. Suurempiannoksinen hoito aiheutti 12 % enemmän uusia diabetestapauksia pienempiannoksiseen verrattuna «Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 »4. Lisäselvitykset osoittivat tutkittavien ennen tutkimuksen alkua mitattujen korkeahkojen metabolisen oireyhtymän komponenttien (seerumin glukoosi- ja triglyseridipitoisuudet, painoindeksi ja verenpaine) ennustavan suurentunutta diabetesriskiä statiinihoidon aikana «Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 »5.

Satunnaistettujen hoitotutkimusten tulokset ovat saaneet vahvistusta myös laajasta menopaussin ohittaneiden naisten seurantatutkimuksesta, joka osoitti aikuistyypin diabeteksen statiinihoitoa saavilla naisilla «Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R ym. Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012;172:144-52 »6. Suomalaistutkimuksen mukaan statiinihoito suurensi paastoverensokeriarvoa diabeteksen ehkäisytutkimuksen aikana elämäntapahoidosta huolimatta «Rautio N, Jokelainen J, Oksa H ym. Do statins interfere with lifestyle intervention in the prevention of diabetes in primary healthcare? One-year follow-up of the FIN-D2D project. BMJ Open 2012;2: »7.

Statiinit lisäävät siis uusien diabetestapausten riskiä ja vaikutus on todennäköisempi niillä, joilla on edellä mainittuja metabolisen oireyhtymän osatekijöitä. Toisaalta statiinien tehokkuus diabeetikkojen sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä lumelääkitykseen verrattuna on pitävästi osoitettu monissa tutkimuksissa, jotka on koottu 18 686 diabeetikon meta-analyysiin «Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-ana»8. Statiinihoidon hyöty/haitta-suhdetta voidaan arvioida seuraavasti: jos hoidetaan 255 potilasta statiinilla 4 vuoden ajan, saadaan aikaan yksi uusi diabetestapaus lumeeseen verrattuna «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 »3. Suuren meta-analyysin perusteella samassa ajassa estyisi 5,4 sydänkuolemaa ja -infarktia «Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366»9. Jos aivoinfarktien ja koronaariohitusleikkausten väheneminen laskettaisiin mukaan, olisi hyöty/haitta-suhde statiineille vieläkin edullisempi.

Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten «Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA ym. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207 »1, «Freeman DJ, Norrie J, Sattar N ym. Pravastatin and the development of diabetes mellitus: evidence for a protective treatment effect in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2001;»2, «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 »3, «Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 »4, «Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 »5, «Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R ym. Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012;172:144-52 »6, «Rautio N, Jokelainen J, Oksa H ym. Do statins interfere with lifestyle intervention in the prevention of diabetes in primary healthcare? One-year follow-up of the FIN-D2D project. BMJ Open 2012;2: »7, «Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-ana»8, «Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366»9 laatu ja sovellettavuus

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Statiinihoito on näyttöön perustuvasti tehokas ja hyvä hyperkolesterolemian hoito sekundaaripreventiossa sekä muiden suuren riskin yksilöiden – myös diabeetikoiden – hoidossa. Pienemmän sydän- ja verisuonitautiriskin henkilöillä täytyy hyöty/haittasuhteen arvioinnissa ottaa huomioon lihasvaivojen ja maksaentsyyminnousujen lisäksi uusi riski, diabetes.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Diabetes 1
 • Dyslipidemiat 2

Kirjallisuutta

 1. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA ym. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207 «PMID: 18997196»PubMed
 2. Freeman DJ, Norrie J, Sattar N ym. Pravastatin and the development of diabetes mellitus: evidence for a protective treatment effect in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2001;103:357-62 «PMID: 11157685»PubMed
 3. Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 «PMID: 20167359»PubMed
 4. Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 «PMID: 21693744»PubMed
 5. Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 «PMID: 21453832»PubMed
 6. Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R ym. Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012;172:144-52 «PMID: 22231607»PubMed
 7. Rautio N, Jokelainen J, Oksa H ym. Do statins interfere with lifestyle intervention in the prevention of diabetes in primary healthcare? One-year follow-up of the FIN-D2D project. BMJ Open 2012;2: «PMID: 22983785»PubMed
 8. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371:117-25 «PMID: 18191683»PubMed
 9. Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366:1267-78 «PMID: 16214597»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko