Tulosta

Lamotrigiini klotsapiiniresistentin skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Hannu Koponen

Näytön aste: B

Lamotrigiini ilmeisesti lisää klotsapiinihoidon vastetta.

Viisi tutkimusta, joissa yhteensä 161 potilasta, sisältänyt meta-analyysi «Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy of lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2009;109:10-4 »1 totesi lamotrigiinin lumelääkettä tehokkaammaksi klotsapiiniresistenteillä potilailla. Tutkimuksissa potilaita hoidettiin 10–24 viikkoa, ja he saivat klotsapiinilääkityksen lisäksi joko lamotrigiiniä (tutkimuksissa käytetty vuorokausiannos vaihteli 100–400 mg:n välillä) tai lumetta.

Lamotrigiinin teho tuli esille sekä kaikkien skitsofreniaoireiden (SMD 0,57; 95 % luottamusväli 0,25–0,89, p < 0,001) sekä positiivisten (SMD 0,34; 95 % luottamusväli 0,002–0,65) että negatiivisten oireiden (SMD 0,43; 95 % luottamusväli 0,11–0,75) suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy of lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2009;109:10-4 »1: Meta-analyysin potilasryhmän koko oli keskisuuri ja potilailla käytetyt lääkeannokset vaihtelivat.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy of lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2009;109:10-4 «PMID: 19186030»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko