Tulosta

Asumiskuntoutus psykoosipotilailla

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Jorma Oksanen

Näytön aste: D

Psykoosipotilaille tarkoitetut asumisyksiköt saattavat olla hyödyllisiä, mutta tutkimusnäyttö aiheesta puuttuu.

Kuntoutus-, ryhmä- ja palvelukotien tai muiden henkilökunnan toimesta tuettujen asumisyksiköiden on ajateltu tarjoavan sairaalasta poikkeavan ja kodinomaisemman ympäristön potilaille. Niissä annetun kuntoutuksen on ajateltu mahdollistavan siirtymisen itsenäisempään asumiseen. Toisaalta niiden on epäilty voivan olla haitallisia, koska ne saattavat lisätä riippuvuutta ammattihenkilöistä sekä pidentää erillään oloa muusta yhteisöstä.

Cochrane-katsauksessa «Chilvers R, Macdonald GM, Hayes AA. Supported housing for people with severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000453 »1, «»1 ei löytynyt yhtään hakuehdot täyttänyttä satunnaistettua tutkimusta. Katsauksen laatijat toteavat, että toistaiseksi minkään tyyppistä asumisen tukijärjestelyä ei ole osoitettu muita paremmaksi oireiden kehityksen, elämänlaadun tai sairaalahoidon tarpeen suhteen. Tutkimuksia aiheesta todetaan ehdottomasti tarvittavan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Chilvers R, Macdonald GM, Hayes AA. Supported housing for people with severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000453 «PMID: 17054130»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko