Tulosta

Päiväkeskukset psykiatrisen avohoidon tukena

Näytönastekatsaukset
22.1.2013
Jorma Oksanen

Näytön aste: D

Kotonaan asuvien potilaiden avohoitoa tukevat päiväkeskukset saattavat olla hyödyllisiä, mutta tutkimusnäyttö aiheesta puuttuu.

Cochrane-katsauksessa «Catty JS, Bunstead Z, Burns T ym. Day centres for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD001710 »1, «»1 ei löytynyt yhtään satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta päiväkeskusten vaikutuksesta potilaiden oireisiin, elämänlaatuun tai muiden palvelujen käyttöön.

Luotettavia johtopäätöksiä ei katsottu voitavan vetää tehdyistä satunnaistamattomista tutkimuksista niiden heterogeenisyyden ja tulosten ristiriitaisuuden vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Catty JS, Bunstead Z, Burns T ym. Day centres for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD001710 «PMID: 17253463»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko