Tulosta

Masennuslääkkeet krooniseen skitsofreniaan liittyvien negatiivisten oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Hannu Koponen

Näytön aste: B

Masennuslääkehoidon käyttö psykoosilääkehoidon rinnalla ilmeisesti parantaa negatiivisten oireiden hoitovastetta.

Meta-analyysi «Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepressants in treating the negative symptoms of chronic schizophrenia: meta-analysis. Br J Psychiatry 2010;197:174-9 »1 sisälsi 23 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 819 potilasta Masennuslääkehoidon käyttö psykoosilääkehoidon rinnalla vähensi lumetta enemmän kroonista skitsofreniaa sairastavien potilaiden negatiivisten oireiden vaikeusastetta (SMD 0,48). Alaryhmäanalyysi osoitti edellä mainitun vaikutuksen olevan tilastollisesti merkittävän fluoksetiinilla, tratsodonilla ja ritanseriinilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepressants in treating the negative symptoms of chronic schizophrenia: meta-analysis. Br J Psychiatry 2010;197:174-9 »1: Meta-analyysin potilasryhmän koko oli keskisuuri, ja potilailla käytetyt lääkeannokset vaihtelivat.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepressants in treating the negative symptoms of chronic schizophrenia: meta-analysis. Br J Psychiatry 2010;197:174-9 «PMID: 20807960»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko