Tulosta

Erot toisen polven psykoosilääkkeiden tehossa ja haittaoireissa

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Hannu Koponen

Näytön aste: B

Uudemmissa psykoosilääkkeissä on ilmeisesti eroja tehon suhteen, ja lisäksi haittaoirekirjot ovat erilaisia. Erojen kliininen merkitys on vielä avoin.

150:een satunnaistettuun kontrolloituun kliiniseen lääketutkimukseen (potilaita yhteensä 21 533) perustuvassa meta-analyysissa «Leucht S, Corves C, Arbter D ym. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet 2009;373:31-41 »1 todettiin osan toisen polven psykoosilääkkeistä olevan tehokkaampia kuin tavanomaiset psykoosilääkkeet skitsofreniaryhmän psykoosien (skitsofrenia, skitsoaffektiivinen psykoosi, skitsofreniaforminen psykoosi, harhaluuloisuushäiriö) hoidossa. Tutkimukset oli suoritettu vuosien 1953 ja 2006 välillä ja tutkimuslääkkeen psykoosioireita lievittävän tehon arviossa käytettiin PANSS- tai BPRS-asteikkoja.

Tehoanalyysissa todettiin klotsapiinin (effect size -0,529), amisulpridin (-0,31), risperidonin (-0,13) ja olantsapiinin (-0,28) olevan tehokkaampia kuin tavanomaiset psykoosilääkkeet. Toisen polven psykoosilääkkeiden käyttöön liittyi haloperidolia vähemmän neurologisia haittaoireita. Aripipratsolia ja tsiprasidonia lukuun ottamatta toisen polven psykoosilääkkeet aiheuttivat enemmän painonnousua kuin haloperidoli.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa, osin samojen tutkijoiden tekemässä meta-analyysissä «Leucht S, Komossa K, Rummel-Kluge C ym. A meta-analysis of head-to-head comparisons of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia. Am J Psychiatry 2009;166:152-63 »2, verrattiin toisen polven psykoosilääkkeiden keskinäistä tehoa (78 tutkimusta, 167 ryhmää, 13 558 tutkimuksiin osallistunutta potilasta) skitsofreniaryhmän psykoosia (skitsofrenia, skitsoaffektiivinen psykoosi, harhaluuloisuushäiriö) sairastavien potilaiden oireisiin PANSS-kokonaispistemäärällä arvioituna.

Tutkimustulosten mukaan olantsapiini oli tehokkaampi kuin aripipratsoli (keskimääräinen piste-ero 5 pistettä), ketiapiini (3,7 pistettä), risperidoni (1,9 pistettä) tai tsiprasidoni (8,3 pistettä, ja sen teho oli yhtä hyvä kuin aripipratsolin tai klotsapiinin. Risperidoni oli vastaavasti tehokkaampi kuin ketiapiini (3,2 pistettä) tai tsiprasidoni (4,6 pistettä).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Leucht S, Corves C, Arbter D ym. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet 2009;373:31-41 «PMID: 19058842»PubMed
  2. Leucht S, Komossa K, Rummel-Kluge C ym. A meta-analysis of head-to-head comparisons of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia. Am J Psychiatry 2009;166:152-63 «PMID: 19015230»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko