Tulosta

Syketaajuudeltaan korkeaintensiteettisen harjoittelun vaikutus kipuun ja toimintakykyyn polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
5.10.2012
Petri Salo

Näytön aste: C

Syketaajuudeltaan korkeaintensiteettisella ergometriharjoittelulla ja matalamman syketaajuuden harjoittelulla ei liene eroa polven nivelrikkopotilaan kipuun ja toimintakykyyn.

Vuonna 2003 julkaistu järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus «Brosseau L, MacLeay L, Robinson V ym. Intensity of exercise for the treatment of osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2003;(2):CD004259 »1, joka keskittyi harjoittelun intensiteetin vaikutukseen nivelrikon hoidossa, kelpuutti mukaan yhden tutkimuksen. Kyseisessä tutkimuksessa käytettiin American College of Rheumatologyn nivelrikon kriteereitä tutkittavien sisäänottoperusteena. Tutkimukseen valikoitui 39 tutkittavaa, joiden keski-ikä oli 71 ± 6.9 vuotta. Tutkittavien oireiden kesto oli keskimäärin 12.8 vuotta. Tutkimuksessa selvitettiin polven nivelrikkopotilailla matalalla (40 % sykereservistä) tai korkealla (70 % sykereservistä) intensiteetillä toteutetun ergometriharjoittelun vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn. Harjoittelu tapahtui kolme kertaa viikossa tunnin kerrallaan, josta 25 minuuttia oli ergometriharjoittelua, 10 viikon ajan.

Molemmissa ryhmissä toimintakyky parani ja kipu aleni, mutta ryhmien välillä ei ollut eroa. Molemmissa ryhmissä noin 70 % tutkittavista koki kivun alentuneen välittömästi ergometriharjoittelun jälkeen, mutta vastaavasti noin 30 % oli kokenut kipujen lisääntyneen. Eri toimintakykymittauksissa, kuten tuolilta ylösnousu ja 6 minuutin kävelytesti, fyysinen suorituskyky oli parantunut korkean intensiteetin ryhmässä 11–22 % ja matalan intensiteetin ryhmässä 7–18 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Polvi- ja lonkkanivelrikko 1

Kirjallisuutta

  1. Brosseau L, MacLeay L, Robinson V ym. Intensity of exercise for the treatment of osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2003;(2):CD004259 «PMID: 12804510»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Polvi- ja lonkkanivelrikko
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko