Tulosta

Kalsitoniini ja rintasyövän luustoetäpesäkkeiden aiheuttama kipu

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Tiina Saarto

Näytön aste: C

Kalsitoniinista ei ole näyttöä rintasyövän luustoetäpesäkkeiden aiheuttaman kivun hoidossa

Systemoitu Cochrane-katsaus «Martinez-Zapata MJ, Roqué M, Alonso-Coello P ym. Calcitonin for metastatic bone pain. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD003223»1 vuodelta 2011 kalsitoniinin tehosta luustoetäpesäkkeiden aiheuttaman kivun hoidossa sisälsi vain kaksi pientä tutkimusta (90 potilasta), joissa kummassakaan ei voitu osoittaa kalsitoniinin lievittävän luustoetäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua. Ensimmäisessä katsaukseen sisältyvässä tutkimuksessa löydös oli ei-merkitsevä kivun lievittymisen suhteen (RR 2.50; 95 % luottamusväli 0.55–11.41). Toisessa tutkimuksessa kipulääkkeiden käyttö ei vähentynyt kalsitoniinin käytön aikana (RR 1.05; 95 % luottamusväli 0.90–1.21). Haittavaikutuksia oli kalsitoniiniryhmässä enemmän mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (RR 3.35, 95 % luottamusväli 0.72–15.66).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Martinez-Zapata MJ, Roqué M, Alonso-Coello P ym. Calcitonin for metastatic bone pain. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD003223
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko