Tulosta

Kalsitoniini luustokivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Tiina Saarto

Näytön aste: B

Kalsitoniini lievittää osteoporoottisesta nikaman luhistumisesta johtuvaa akuuttia kipua, mutta ei kroonista kipua.

Vuonna 2012 julkaistussa systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Knopp-Sihota JA, Newburn-Cook CV, Homik J ym. Calcitonin for treating acute and chronic pain of recent and remote osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. O»1 tutkittiin kalsitoniinin (nenäsumute, ihonalainen injektio ja rektaalinen) kipua lievittävää vaikutusta osteoporoottisen nikamamurtuman aiheuttamassa akuutissa (alle 10 päivää kompressiomurtumasta) ja kroonisessa kivussa (yli 3 kuukautta). Katsaukseen sisältyi 13 tutkimusta (589 potilasta), joista 6:ssa tutkittiin akuuttia kipua ja 7:ssä kompressiomurtumiin liittyvää kroonista kipua yli 60-vuotiailla potilailla.

Akuutin kivun tutkimukset olivat kaikki satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT), joissa potilaita oli 280, kroonisessa kivussa RCT-töitä oli 6 ja potilaita 309. Akuutin kivun tutkimuksissa 213 (82 %) potilaista oli naisia ja 47 (18 %) miehiä. Potilaiden keski-ikä oli 71 vuotta.

Kalsitoniini vähensi akuuttiin kompressiomurtumaan liittyvää lepokipua ensimmäisen viikon aikana keskimääräisen eron (WMD) ollessa -3.39 (95 % luottamusväli -4.02 – -2.76) kontrolliryhmään nähden asteikolla 0–10 kipuvasteen edelleen tehostuessa neljään viikkoon saakka. Keskimääräinen ero liikekivussa väheni kalsitoniiniryhmän eduksi ensimmäisen viikon aikana -2.60 (95 % luottamusväli -4.07 – -1.13) ja 4 viikkoon mennessä -5.99 (95 % luottamusväli -6.78 – -5.19).

Kroonisen kivun tutkimuksissa kaikki 207 potilasta olivat naisia (keski-ikä 64 vuotta). Kroonisessa kompressiomurtumista johtuvassa kivussa selkää vastetta kalsitoniinille ei voitu osoittaa lepokivussa, mutta liikekivussa oli pieni, mutta tilastollisesti merkittävä ero kalsitoniiniryhmien eduksi (-0.49, 95 % luottamusväli -0.85 – -0.13).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Knopp-Sihota JA, Newburn-Cook CV, Homik J ym. Calcitonin for treating acute and chronic pain of recent and remote osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int 2012;23:17-38 «PMID: 21660557»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko