Tulosta

Pregabaliini selkäydinvauriokivussa

Näytönastekatsaukset
8.11.2012
Timo Pohjalainen

Näytön aste: B

Pregabaliini ilmeisesti lievittää selkäydinvammapotilaan neuropaattista kipua.

Satunnaistetussa kaksoissokeutetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Vranken JH, Dijkgraaf MG, Kruis MR ym. Pregabalin in patients with central neuropathic pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a flexible-dose regimen. Pain 2008;136:150-7 »1 40 potilasta sai joko pregaliinia tai lumekapseleita. Pregabaliini aloitettiin 150 mg:n vuorokausiannoksella ja annosta nostettiin 300 mg:aan ja tarvittaessa 600 mg:aan siten, että kivun lievitys saatiin aikaan. Alkutilanteessa ja neljän viikon kohdalla kipua arvioitiin VAS-janalla, terveydentilaa Pain Disability Index- ja EQ-5D mittareilla ja elämänlaatua SF-36:lla. Pregabaliiniryhmässä kipu oli tilastollisesti merkitsevästi vähentynyt lumeryhmään verrattuna (P = 0.016).

Pregabaliiniryhmässä terveydentila parantui tilastollisesti merkitsevästi EQ5D-mittarilla arvioituna. Selkäydinvammaisten SF-36 somaattista kipua arvioivissa osioissa pregabaliiniryhmässä oli tilastollisesti merkitsevä parannus.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa 12 viikkoa kestäneessä monikeskustutkimuksessa «Siddall PJ, Cousins MJ, Otte A ym. Pregabalin in central neuropathic pain associated with spinal cord injury: a placebo-controlled trial. Neurology 2006;67:1792-800 »2 selkäydinvammapotilaat satunnaistettiin pregabaliiniryhmään (n = 70) ja lumehoitoryhmään (n = 67). Pregabaliiniannos 150– 600 mg/vrk, keskiarvoannos 460 mg/vrk. Kipua arvioitiin VAS-asteikolla viimeisen seitsemän päivän ajalta ja SF-MPQ:lla, ja samalla tutkittiin myös unihäiriöitä ja mielialaa.

Yhteensä 12 viikkoa kestäneen hoidon jälkeen pregabaliiniryhmässä kipu (4.62) oli vähäisempää kuin lumehoitoryhmässä (6.27; p < 0.001). Pregabaliini paransi myös unta (p < 0.001) ja vähensi ahdistuneisuutta (p < 0.05). Haittavaikutuksena hoitoryhmässä oli lievää tai kohtalaista ohimenevää väsymystä ja huimausta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Selkäydinvamma 1

Kirjallisuutta

  1. Vranken JH, Dijkgraaf MG, Kruis MR ym. Pregabalin in patients with central neuropathic pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a flexible-dose regimen. Pain 2008;136:150-7 «PMID: 17703885»PubMed
  2. Siddall PJ, Cousins MJ, Otte A ym. Pregabalin in central neuropathic pain associated with spinal cord injury: a placebo-controlled trial. Neurology 2006;67:1792-800 «PMID: 17130411»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko