Tulosta

Amitriptyliini selkäydinvauriokivussa

Näytönastekatsaukset
8.11.2012
Timo Pohjolainen

Näytön aste: C

Suuriannoksinen amitriptyliini saattaa lievittää kipua tehokkaammin kuin gabapentiini ja lumehoito masennusoireisilla selkäydinvammapotilailla.

Kahdeksan viikkoa kestäneessä satunnaistetussa kontrolloidussa, kaksoissokkotutkimuksessa «Rintala DH, Holmes SA, Courtade D ym. Comparison of the effectiveness of amitriptyline and gabapentin on chronic neuropathic pain in persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2007;88:1547»1 38 selkäydinvammapotilasta hoidettiin kolmella lääkkeellä: amitriptyliinillä, gabapentiinilla ja aktiivisella lumelääkkeellä difenhydramiinilla kullakin 8 viikkoa. Tutkimus toteutettiin triple crossover periaatteella. Lääkeannoksia nostettiin vähitellen siten, että suurimmillaan amitriptyliiniannos oli 50 mg kolme kertaa ja gabapentiiniannos 1 200 mg kolme kertaa vuorokaudessa. Kipua mitattiin VAS-janalla ja numeerisella asteikolla 0–10. Depressio arvioitiin Center for Epidemiologic Studies Depression Scale-Short Form (CESD-SF) mittarilla. Potilaat jaettiin CESD-SF-arvojen perusteella kahteen ryhmään, joista toisella CESD-SF-pisteet olivat alle 10 toisella ja toisella 10 tai sen yli. Ensin mainitussa ryhmässä kipu VAS-janalla oli alkutilanteessa 4.61 ja viimeksi mainitussa ryhmässä 7.41. Kahdeksan viikon kohdalla amitriptyliinia saaneiden korkean CESD-SF-pisteryhmän potilailla VAS-kipu oli keskimäärin 4.21 ja difenhydramiinia saaneilla henkilöillä 6.67 (p = 0.035). Gabapentiini ei ollut difenhydramiinia tehokkaampi (p = 0.97). Amitriptyliini oli gabapentiinia tehokkaampi mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (6.68; p = 0.061).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kerran päivässä annosteltu kuuden viikon kestoinen amitriptyliinihoito ei ollut lumehoitoa tehokkaampi 84 selkäydinvammapotilaan kivun hoidossa «Cardenas DD, Warms CA, Turner JA ym. Efficacy of amitriptyline for relief of pain in spinal cord injury: results of a randomized controlled trial. Pain 2002;96:365-73 »2. Keskimääräinen annos kuuden viikon kohdalla oli 50 mg.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Selkäydinvamma 1

Kirjallisuutta

  1. Rintala DH, Holmes SA, Courtade D ym. Comparison of the effectiveness of amitriptyline and gabapentin on chronic neuropathic pain in persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2007;88:1547-60 «PMID: 18047869»PubMed
  2. Cardenas DD, Warms CA, Turner JA ym. Efficacy of amitriptyline for relief of pain in spinal cord injury: results of a randomized controlled trial. Pain 2002;96:365-73 «PMID: 11973011»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko