Tulosta

Pahanlaatuisten itusolukasvaimien ja dysgerminooman hoito

Näytönastekatsaukset
27.3.2012
Ulla Puistola

Näytön aste: B

Lähes kaikki pahanlaatuiset itusolukasvaimet näyttävät vaativan liitännäishoidoksi platinapohjaisen yhdistelmähoidon (lukuun ottamatta levinneisyysasteen IA dysgerminoomaa ja IA gradus 1:n epäkypsää teratoomaa).

Kyseessä on systemaattinen katsausartikkeli «Pectasides D, Pectasides E, Kassanos D. Germ cell tumors of the ovary. Cancer Treat Rev 2008;34:427-41 »1, joka käsitteli itusolutuumoreiden (malignant ovarian germ cell tumors, MOGCT) epidemiologiaa, kliinistä ilmenemistä, markkereita, patologiaa, prognostisia tekijöitä, leikkaushoitoa, kemoterapiaa, seurantaa ja erikseen dysgerminooman adjuvanttihoitoa. Leikkaushoidossa painotetaan fertiliteettiä säilyttävää leikkausta. Non-dysgerminoomissa adjuvantti kemoterapia on BEP- tai PVB-pohjainen (7 julkaisua) ja OS 96–100 %. Edenneissä taudeissa samoilla kemoterapiayhdistelmillä (10 julkaisua) OS vaihtelee 53–100 %, keskimäärin 90 %. Dysgerminoomassa suositellaan levinneisyysasteen IA taudeissa seurantaa ilman adjuvanttihoitoa ja siirtymistä aiemman adjuvanttina käytetystä sädehoidosta kemoterapiaan (BEP).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kyseessä on katsausartikkeli «Gershenson DM. Management of ovarian germ cell tumors. JCO 2007;25:2938-43»2, joka päivitti aikaisempaa tietoa itusolukasvainten hoidosta. Tässä painotettiin edellisen katsauksen «Pectasides D, Pectasides E, Kassanos D. Germ cell tumors of the ovary. Cancer Treat Rev 2008;34:427-41 »1 tapaan, että dysgerminoomassa kemoterapia (BEP) korvaa nykyisin sädehoidon, ja leikkauksenjälkeinen seuranta ilman adjuvanttihoitoa on suositeltavaa levinneisyysasteen IA dysgerminoomissa ja IA gradus 1:n epäkypsissä teratoomissa.

Kommentti: Kirjoittaja on myös yksi merkittävimmistä alan tutkijoista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksen «Abdul Razak AR, Li L, Bryant A ym. Chemotherapy for malignant germ cell ovarian cancer in adult patients with early stage, advanced and recurrent disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;3:CD007584 »3 tarkoituksena oli selvittää eri kemoterapiamuotojen tai pelkän seurannan eroja ennusteeseen. Kaikkiaan 1 815 julkaisua käytiin läpi, näistä tarkemmin 18, joista vain 2 oli vertailevaa tutkimusta (Germa 1992 ja Sumi 2000). Yhteensä 32 potilasta. Sumin työssä verrattiin BEP- ja PVB-kombinaatiota (6 vs 6); ei eroja. German työssä verrattiin BEP, BAP- tai POMB-ACE-PVB kombinaatioita linjaan ei hoitoa (12 vs 4); ei eroja. Ongelmana katsauksessa on pieni potilasmäärä ja vaihtelevat levinneisyysluokat.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Malignit itusolutuumorit ovat yleensä nuorten naisten tauteja, joiden hoitoa käsitellään katsausartikkelissa «Williams SD. Ovarian germ cell tumors: an update. Semin Oncol 1998;25:407-13 »4. Malignit itusolutuumorit voidaan karkeasti jakaa dysgerminoomiin, non-dysgerminoomiin ja sekamuotoisiin. Toisin kuin epiteliaalinen karsinooma, itusolutuumorit löydetään useimmiten varhaisvaiheessa ja rajoittuneena toiseen munasarjaan. Itusolukasvainten hoito on kirurginen, ja liitännäishoitona on platinapohjainen sytostaatti «Abu-Rustum NR, Aghajanian C. Management of malignant germ cell tumors of the ovary. Semin Oncol 1998;25:235-42 »5.

Kommentit: Molemmat katsausartikkelit puoltavat paikkaansa, joista toinen (Williams) painottuu kemoterapiaan ja toinen (Abu-Rustum) operatiiviseen lähestymiseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alla referoiduissa artikkeleissa «Low JJ, Perrin LC, Crandon AJ ym. Conservative surgery to preserve ovarian function in patients with malignant ovarian germ cell tumors. A review of 74 cases. Cancer 2000;89:391-8 »6, «Tewari K, Cappuccini F, Disaia PJ ym. Malignant germ cell tumors of the ovary. Obstet Gynecol 2000;95:128-33 »7 dysgerminoomien osuus hoidetuista itusolutuumoreista oli merkittävä (Low 31 = 42 % potilasta ja Tewari 20 = noin kolmannes potilaista). Näin ollen tulokset on hyvin sovellettavissa dysgerminooman hoitolinjoiksi niin operatiivisen hoidon kuin kemoterapiankin suhteen.

Kommentit: Laatu kasvainten harvinaisuuden huomioiden on hyvä. Kyseessä Low'n vuosien 1982–98 ja Tewarin vuosien 1977–97 aikana kerättyjen potilaiden materiaali. Jälkimmäisessä oli operatiivisia muutoksia konservatiivisempaan suuntaan 1980-luvulla. Mitään uutta säästävän operaation ja näissä käytetyn kemoterapian suhteen ei ole tullut. Ne ovat kliinisessä käytössä ensimmäisiä hoitovalintoja myös Suomessa, joten soveltuvuus meidän oloihin on hyvä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Munasarjasyöpä 1

Kirjallisuutta

 1. Pectasides D, Pectasides E, Kassanos D. Germ cell tumors of the ovary. Cancer Treat Rev 2008;34:427-41 «PMID: 18378402»PubMed
 2. Gershenson DM. Management of ovarian germ cell tumors. JCO 2007;25:2938-43
 3. Abdul Razak AR, Li L, Bryant A ym. Chemotherapy for malignant germ cell ovarian cancer in adult patients with early stage, advanced and recurrent disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;3:CD007584 «PMID: 21412906»PubMed
 4. Williams SD. Ovarian germ cell tumors: an update. Semin Oncol 1998;25:407-13 «PMID: 9633853»PubMed
 5. Abu-Rustum NR, Aghajanian C. Management of malignant germ cell tumors of the ovary. Semin Oncol 1998;25:235-42 «PMID: 9562457»PubMed
 6. Low JJ, Perrin LC, Crandon AJ ym. Conservative surgery to preserve ovarian function in patients with malignant ovarian germ cell tumors. A review of 74 cases. Cancer 2000;89:391-8 «PMID: 10918171»PubMed
 7. Tewari K, Cappuccini F, Disaia PJ ym. Malignant germ cell tumors of the ovary. Obstet Gynecol 2000;95:128-33 «PMID: 10636515»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Munasarjasyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko