Tulosta

Varenikliiniylläpitohoito relapsin estossa (tupakoinnin uudelleen aloittamisen estossa)

Näytönastekatsaukset
2.12.2011
Annamari Rouhos

Näytön aste: B

Pidennetty varenikliinin käyttö voi auttaa relapsin estossa.

Varenikliinin ylläpitohoitotutkimuksessa «Tonstad S, Tønnesen P, Hajek P ym. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:64-71 »1 ne tupakoijat, jotka olivat olleet tupakoimatta viimeisen viikon ajan 12 viikon varenikliinihoidon aikana, satunnaistettiin jatkamaan hoitoa joko varenikliinilla tai lumelääkkeellä vielä 12 viikon ajan (n = 1 210). Hoitojakson päättyessä tupakoimattomia (continuous abstinence rate) oli varenikliiniryhmässä 70.5 % ja lumelääkeryhmässä 49.6 %. Vuoden kohdalla ero oli edelleen merkitsevä, 43.6 % ja 36.9 % (p < 0.02). Haittavaikutuksissa ei todettu eroa varenikliini- ja lumeryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksiin osallistujat olivat varsin terveitä (suljettu pois muun muassa huonossa hoitotasapainossa oleva kohonnut verenpaine, vaikea-asteinen keuhkoahtaumatauti, syöpäsairaudet, insuliinihoitoinen diabetes, paniikkihäiriö, psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö, vuoden sisällä lääkitystä vaatinut depressio, mikä tahansa vakava tai epävakaa sairaus edeltäneen 6 kuukauden aikana, BMI alle 15 tai yli 38, kouristuksenesto- tai steroidilääkitys).

Samasta tutkimuksesta tehdyssä analyysissa «Hajek P, Tønnesen P, Arteaga C ym. Varenicline in prevention of relapse to smoking: effect of quit pattern on response to extended treatment. Addiction 2009;104:1597-602 »2 ne, jotka eivät onnistuneet lopettamaan tupakointia vielä ensimmäisen lääkitysviikon aikana, hyötyivät pidennetystä varenikliinikuurista (12 + 12 viikkoa) enemmän kuin jo ensimmäisen lääkitysviikon aikana lopettaneet (OR 1.7, 95 % LV 1.2– 2.4 vs OR 1.1, LV 0.8–1.5).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimukseen osallistujat olivat varsin terveitä (suljettu pois muun muassa huonossa hoitotasapainossa oleva kohonnut verenpaine, vaikea-asteinen keuhkoahtaumatauti, syöpäsairaudet, insuliinihoitoinen diabetes, paniikkihäiriö, psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö, vuoden sisällä lääkitystä vaatinut depressio, mikä tahansa vakava tai epävakaa sairaus edeltäneen 6 kuukauden aikana, BMI alle 15 tai yli 38, kouristuksenesto- tai steroidilääkitys).

Pitkäaikaisen varenikliinin käytön turvallisuutta selvitettiin tutkimuksessa «Williams KE, Reeves KR, Billing CB Jr ym. A double-blind study evaluating the long-term safety of varenicline for smoking cessation. Curr Med Res Opin 2007;23:793-801 »3, jossa henkilöt satunnaistettiin saamaan joko varenikliini- (n = 250) tai lumelääkettä (n = 125) vuoden ajan. Noin puolet kummassakin ryhmässä jatkoi lääkitystä suunnitellun ajan. Haittavaikutukset varenikliiniryhmässä olivat samoja kuin lyhyemmän (12 viikkoa) käytön aikana ilmenevät haittavaikutukset (pahoinvointi, poikkeavat unet, unettomuus). Veriarviossa, sydänfilmissä ja verenpaine- tai pulssitasossa ei todettu merkittäviä poikkeavuuksia. Lääkityksen teho ei ollut tutkimuksen päämuuttuja, mutta tutkimus raportoi vuoden kohdalla tupakoimattomia (7-day point prevalence) olleen varenikliiniryhmässä 36.7 % ja lumeryhmästä 7.9 %.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimukseen osallistujat olivat varsin terveitä (suljettu pois kliinisesti merkittävät sairaudet mukaan lukien kohonnut verenpaine, nykyiset tai aiemmat syöpäsairaudet, vaikea-asteinen keuhkoahtaumatauti, koholla olevat maksaentsyymit sekä edeltävän 6 kuukauden aikana kliinisesti merkittävä sydän- tai verisuonisairaus: Lisäksi depressio- tai psykoosilääkkeiden käyttö ei ollut sallittu tutkimuksen aikana).

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus 1

Kirjallisuutta

  1. Tonstad S, Tønnesen P, Hajek P ym. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:64-71 «PMID: 16820548»PubMed
  2. Hajek P, Tønnesen P, Arteaga C ym. Varenicline in prevention of relapse to smoking: effect of quit pattern on response to extended treatment. Addiction 2009;104:1597-602 «PMID: 19686530»PubMed
  3. Williams KE, Reeves KR, Billing CB Jr ym. A double-blind study evaluating the long-term safety of varenicline for smoking cessation. Curr Med Res Opin 2007;23:793-801 «PMID: 17407636»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko