Tulosta

Lääkehoidot painon nousun vähentämiseksi tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
25.11.2011
Tellervo Korhonen

Näytön aste: A

Nikotiinikorvaushoidot, bupropioni ja fluoksetiini hidastavat lihomista, mutta niiden myönteinen vaikutus häviää vuoden seurannassa.

Nikotiinikorvaushoidot, bupropioni ja fluoksetiini vähensivät merkitsevästi lihomista lääkehoidon aikana, joskaan hoidon jälkeisessä seurannassa vaikutus ei ollut enää merkitsevä.

Cochrane-katsaus «Parsons AC, Shraim M, Inglis J ym. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD006219 »1, «»1 sisälsi satunnaistettuja hoitotutkimuksia, joissa oli tutkittu nikotiinikorvaushoitoja, antidepressantteja, nikotiinireseptorien partiaalisia agonisteja tai kannabinolin tyyppi 1 reseptorin antagonisteja (rimonabantti). Mukaan otettiin sellaisia tutkimuksia, joissa interventio oli suunniteltu erityisesti sekä tupakoinnin lopettamiseksi että sen jälkeisen painon nousun rajoittamiseksi ja joissa paino oli mitattu seuranta-aikana ja tupakointistatus 6 kuukauden kuluttua tai myöhemmin.

Nikotiinikorvaushoito, riippumatta annostelutavasta, vähensi painon nousua (keskiarvo -0.45 kg; 95 %:n luottamusväli -0.70 kg – 0.20 kg) niin ikään hoidon päättyessä. Arvioitu painon nousun vähenemä oli samansuuntainen 12 kuukauden seurannassa, mutta ei tilastollisesti merkitsevä (-0.42 kg; -0.92–0.08 kg). Bupropioni (300 mg/vrk) vähensi painon nousua hoidon päättyessä (-0.76 kg; -1.17– 0.35 kg), mutta vuoden kuluttua vaikutus ei ollut merkitsevä (-0.38 kg; -2.00–1.24 kg). Vastaavasti fluoksetiini (30 mg ja 60 mg/vrk) vähensi painon nousua hoidon päättyessä (-1.30 kg; -1.91– -0.69 kg). Rimonabantin vaikutuksesta ei ollut relevanttia aineistoa. Varenikliinin vaikuttavuudesta lääkehoidon aikana ei ole näyttöä, kun taas pidemmästä seurannasta ei ole tietoa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Nikotiinikorvaushoito ja bupropioni näyttävät olevan tehokkaita tupakoinnin lopettamisen jälkeisen painon nousun viivästyttämisessä. Laihdutuslääke rimonabantti ei ole enää myynnissä.

Kun lääkehoito lopetetaan, tämä painon nousua ehkäisevä vaikutus häviää. Yhdysvaltojen hoitosuositus «Fiore MC, Jaén CR, Baker TB ym. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Quick Reference Guide for Clinicians. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Servi»2 viittaa seitsemään alkuperäistutkimukseen «Allen SS, Hatsukami D, Brintnell DM ym. Effect of nicotine replacement therapy on post-cessation weight gain and nutrient intake: a randomized controlled trial of postmenopausal female smokers. Addict»3, «Hill AL, Roe DJ, Taren DL ym. Efficacy of transdermal nicotine in reducing post-cessation weight gain in a Hispanic sample. Nicotine Tob Res 2000;2:247-53 »4, «Jorenby D. Clinical efficacy of bupropion in the management of smoking cessation. Drugs 2002;62 Suppl 2:25-35 »5, «Ahluwalia JS, Harris KJ, Catley D ym. Sustained-release bupropion for smoking cessation in African Americans: a randomized controlled trial. JAMA 2002;288:468-74 »6, «Assali AR, Beigel Y, Schreibman R ym. Weight gain and insulin resistance during nicotine replacement therapy. Clin Cardiol 1999;22:357-60 »7, «Hurt RD, Sachs DP, Glover ED ym. A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. N Engl J Med 1997;337:1195-202 »8, «Nides M, Rand C, Dolce J ym. Weight gain as a function of smoking cessation and 2-mg nicotine gum use among middle-aged smokers with mild lung impairment in the first 2 years of the Lung Health Study.»9, joiden perusteella nikotiinikorvaushoito – erityisesti 4 mg purukumi ja 4 mg imeskelytabletti – näyttävät olevan tehokkaita viivästyttämään tupakoinnin lopettamisen jälkeistä painon nousua. Nikotiinipurukumin osalta on havaittu annos-vastesuhde «Fiore MC, Jaén CR, Baker TB ym. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Quick Reference Guide for Clinicians. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Servi»2. Bupropioni näyttää myös olevan tehokas painon nousun viivästyttämisessä «Jorenby D. Clinical efficacy of bupropion in the management of smoking cessation. Drugs 2002;62 Suppl 2:25-35 »5, «Ahluwalia JS, Harris KJ, Catley D ym. Sustained-release bupropion for smoking cessation in African Americans: a randomized controlled trial. JAMA 2002;288:468-74 »6. Kun kumpi tahansa lääkitys lopetetaan, tämä hyöty menetetään «Allen SS, Hatsukami D, Brintnell DM ym. Effect of nicotine replacement therapy on post-cessation weight gain and nutrient intake: a randomized controlled trial of postmenopausal female smokers. Addict»3, «Assali AR, Beigel Y, Schreibman R ym. Weight gain and insulin resistance during nicotine replacement therapy. Clin Cardiol 1999;22:357-60 »7, «Hurt RD, Sachs DP, Glover ED ym. A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. N Engl J Med 1997;337:1195-202 »8, «Nides M, Rand C, Dolce J ym. Weight gain as a function of smoking cessation and 2-mg nicotine gum use among middle-aged smokers with mild lung impairment in the first 2 years of the Lung Health Study.»9.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus 1

Kommentti: Tutkimukset rajoittuivat aikuisiin. Kolmen lääkeaineen näyttö rajoittuu sen käytön aikaisiin vaikutuksiin, jotka seurannassa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Kahdesta lääkeaineesta ei ole näyttöä. Osa tutkimuksista oli tehty ei-valkoihoisella väestöllä, mikä rajoittaa sovellettavuutta.

Kirjallisuutta

 1. Parsons AC, Shraim M, Inglis J ym. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD006219 «PMID: 19160269»PubMed
 2. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB ym. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Quick Reference Guide for Clinicians. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. April 2009
 3. Allen SS, Hatsukami D, Brintnell DM ym. Effect of nicotine replacement therapy on post-cessation weight gain and nutrient intake: a randomized controlled trial of postmenopausal female smokers. Addict Behav 2005;30:1273-80 «PMID: 16022925»PubMed
 4. Hill AL, Roe DJ, Taren DL ym. Efficacy of transdermal nicotine in reducing post-cessation weight gain in a Hispanic sample. Nicotine Tob Res 2000;2:247-53 «PMID: 11082825»PubMed
 5. Jorenby D. Clinical efficacy of bupropion in the management of smoking cessation. Drugs 2002;62 Suppl 2:25-35 «PMID: 12109933»PubMed
 6. Ahluwalia JS, Harris KJ, Catley D ym. Sustained-release bupropion for smoking cessation in African Americans: a randomized controlled trial. JAMA 2002;288:468-74 «PMID: 12132977»PubMed
 7. Assali AR, Beigel Y, Schreibman R ym. Weight gain and insulin resistance during nicotine replacement therapy. Clin Cardiol 1999;22:357-60 «PMID: 10326169»PubMed
 8. Hurt RD, Sachs DP, Glover ED ym. A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. N Engl J Med 1997;337:1195-202 «PMID: 9337378»PubMed
 9. Nides M, Rand C, Dolce J ym. Weight gain as a function of smoking cessation and 2-mg nicotine gum use among middle-aged smokers with mild lung impairment in the first 2 years of the Lung Health Study. Health Psychol 1994;13:354-61 «PMID: 7957014»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko