Tulosta

Nielutulehdukseen liittyvät märkäiset jälkitaudit

Näytönastekatsaukset
25.1.2012
Marjukka Mäkelä, Hans Blomberg ja Hannele Kotilainen

Näytön aste: B

Bakteerilääkehoito vähentää äkillisen nielutulehduksen märkäisiä jälkitauteja (nielupaise, korvatulehdus, poskiontelotulehdus ym.), joskin jälkitaudit ovat harvinaisia ja niiden ennaltaehkäisyssä antibioottihoidon vaikutus on vähäinen.

Kurkkupaise

Cochrane-katsauksen «Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000023 »1 mukaan nielupaise ilmaantui harvemmin potilaille, joilla nielutulehdus oli hoidettu antibiootilla kuin lumeryhmälle. Kahdeksasta tutkimuksesta valtaosa oli 1950-luvulta. Hoitoryhmässä ilmaantui nielupaise kahdelle potilaalle 1 438:sta, lumeryhmässä 23:lle 995:stä (RR 0.15; 95 % CI 0.05–0.47). NNT oli 46.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Meta-analyysissa on yhdistetty tutkimuksia, joissa potilaiden diagnoosi on tehty vaihtelevilla tavoilla. Valtaosa tutkimuksista on vanhoja eikä niiden epideeminen tilanne vastaa nykyisiä oloja teollisuusmaissa. Tutkimustulokseen antibioottihoidon hyväksi vaikuttaa esim. Brinken tutkimus «Brink WR, Rammelkamp CH Jr, Denny FW ym. Effect in penicillin and aureomycin on the natural course of streptococcal tonsillitis and pharyngitis. Am J Med 1951;10:300-8 »5 vuodelta 1951, jolloin kurkkupaise oli yleisempi: lumehoitoryhmässä esiintyi 15/268 kurkkupaisetta ja antibioottihoitoryhmässä (penisilliin im) 1/238 kurkkupaisetta.

Englannissa Petersen ym. «Petersen I, Johnson AM, Islam A ym. Protective effect of antibiotics against serious complications of common respiratory tract infections: retrospective cohort study with the UK General Practice Resea»2 seurasi rekisteritutkimuksella yli miljoonan potilaan nielutulehduksia ja niiden jälkitauteja 162 vastaanotolla 1991–2001. Kaikenikäisille antibioottia saaneille tuli harvemmin kurkkupaiseita (OR 0.84, 95 % CI 0.73–0.97). NNT oli 4 300. Suurin vaara saada kurkkupaise nielutulehduksen jälkitautina oli 16-64 vuotiailla (riski ilman antibioottihoitoa 21/10 000 ja antibioottihoidolla 18/10 000) Tutkimuksen perusteella 5–15-vuotiaiden antibioottihoidon NNT olisi 15 385.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus ei ollut randomoitu, joten antibioottia saaneet potilaat saattoivat olla muita sairaampia, joka vähentää tutkimuksen osoittama antibiootin tehoa.

Englannissa Dunn ym. «Dunn N, Lane D, Everitt H ym. Use of antibiotics for sore throat and incidence of quinsy. Br J Gen Pract 2007;57:45-9 »3 tarkasteli tapaus-verrokki rekisteritutkimuksessa nielupaiseiden etiologiaa yli 198 000 kurkkukipupotilaalla vuosina 1995–97. Kaikkiaan 606 nielupaisepotilaasta 192:lla oli ollut tavallinen nielutulehdus ennen paiseen ilmaantumista. Valtaosa paiseista kehittyi nopeasti, 2–3 päivässä, joten bakteerilääkitys ei olisi ehtinyt estää tulehdusta. Paise ilmeni yleisimmin 21–40-vuotiailla (OR = 3..4 95 % CI = 2.1–5.5). Tupakointi lisäsi paiseen riskiä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Jos potilaan diagnoosi oli tonsilliitti, oli antibioottihoidolla hieman suurempi vaikutus kuin kurkkukivussa OR 0.6 (95 % CI 0.3–1.3) tai faryngiitissa OR 1.2 (95 % CI 0.7–2.2). Antibioottihoidon tehottomuus kurkkupaiseen ehkäisyssä voi johtua matalasta hoitoannoksesta tai huonosta hoitomyöntyvyydestä.

Välikorvatulehdus

Saman Cochrane-katsauksen «Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000023 »1 mukaan antibiootit vähensivät myös äkillisen välikorvatulehduksen ilmenemistä kahden viikon kuluessa nielutulehduksen jälkeen. Meta-analyysissa on 11 tutkimuksen 3 760 potilasta: lumeryhmässä korvatulehduksen sai 28 potilasta 1 435:stä, lääkehoidetuilla 2 325:llä ilmeni 11 tulehdusta (RR 0.30; 95 % CI 0.15–0.58). NNT oli 68.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Tutkimustulokseen antibioottihoidon hyväksi vaikuttaa Brinken tutkimus «Brink WR, Rammelkamp CH Jr, Denny FW ym. Effect in penicillin and aureomycin on the natural course of streptococcal tonsillitis and pharyngitis. Am J Med 1951;10:300-8 »5, jossa lumehoitoryhmässä oli 13/2 198 ja antibioottihoitoryhmässä (penisilliini im) 5/238 välikorvantulehdusta. Tässä tutkimuksessa RR on 0.27 (95 % CI 0.10–0.76). Tutkimus oli vuodelta 1951 jolloin välikorvan tulehdus oli yleisempi nielutulehduksen jälkitautina kuin nykyään.

Poskiontelotulehdus

Cochrane-katsauksessa «Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000023 »1 selvitettiin myös antibioottihoidon vaikutusta poskiontelotulehduksen ilmaantumiseen nielutulehduksen jälkitautina kahden viikon aikana; mukana oli 8 tutkimusta ja 2 387 potilasta. Hoitoryhmässä tulehduksen sai 4 potilasta 1 545:stä, lumehoidettujen pienemmälle joukolle tuli samoin 4 sinuiittia 842:lle potilaalle (RR 0.48; 95 % CI 0.08–2.76). NNT oli 463.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Aineistot olivat pieniä, tutkimukset vanhoja ja poskiontelotulehduksen esiintyminen vähäistä. Vuoden 1975 jälkeisissä tutkimuksissa ei löytynyt yhtään poskiontelotulehdusta.

A-streptokokkitulehdukset

Van Driel ym. raportoivat tuoreessa Cochrane-katsauksessa «van Driel ML, De Sutter AI, Keber N ym. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev 2010;10:CD004406 »4 eri antibioottien käytön vaikutusta myös nielun A-streptokokkitulehduksen märkäisiin komplikaatioihin. Eroja ei tullut, koska komplikaatioita ei havaittu lainkaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Nielutulehdus 1

Kirjallisuutta

 1. Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000023 «PMID: 17054126»PubMed
 2. Petersen I, Johnson AM, Islam A ym. Protective effect of antibiotics against serious complications of common respiratory tract infections: retrospective cohort study with the UK General Practice Research Database. BMJ 2007;335:982 «PMID: 17947744»PubMed
 3. Dunn N, Lane D, Everitt H ym. Use of antibiotics for sore throat and incidence of quinsy. Br J Gen Pract 2007;57:45-9 «PMID: 17244424»PubMed
 4. van Driel ML, De Sutter AI, Keber N ym. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev 2010;10:CD004406 «PMID: 20927734»PubMed
 5. Brink WR, Rammelkamp CH Jr, Denny FW ym. Effect in penicillin and aureomycin on the natural course of streptococcal tonsillitis and pharyngitis. Am J Med 1951;10:300-8 «PMID: 14819035»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Nielutulehdus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko