Tulosta

Pitkä ja laajakirjoinen mikrobilääkehoito diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
29.6.2011
Maarit Wuorela

Näytön aste: C

Yli 5 vuorokautta kestävä hoito tavanomaista laajakirjoisemmalla mikrobilääkkeellä ei vähentäne virtsatieinfektioiden uusimista diabeetikoilla.

Hollantilaisessa rekisteritutkimuksessa «Schneeberger C, Stolk RP, Devries JH ym. Differences in the pattern of antibiotic prescription profile and recurrence rate for possible urinary tract infections in women with and without diabetes. Dia»1 selvitettiin, saavatko diabetesta sairastavat naiset samanlaista (antibiootin laatu, kesto) antibioottihoitoa kystiittiin kuin diabetesta sairastamattomat, ja mikä oli VTI:n uusimisen riski 30 vuorokauden kuluttua hoidon alusta. Materiaalina oli hollantilaiseen tutkimusrekisterin (PHARMO Record Linkage System) tiedot ajalta 1/1999–1/2006. Tutkimuksesta suljettiin pois raskaana olevat ja ne, joilla oli virtsateiden rakenteellinen poikkeavuus, estolääkitys VTI:oon, immunosuppressiivinen lääkehoito, antiretroviraalinen hoito, lääkehoito munuaisten vajaatoiminnan vuoksi ja ne, jotka saivat toisen mikrobilääkekuurin 5 päivän sisällä ensimmäisestä. 10 366 diabeetikkoa ja 200 258 diabetesta sairastamatonta täytti tutkimuksen kriteerit.

Diabeteksen sairastaminen määriteltiin lääkehoidon perusteella. Relapseja ja reinfektioita ei voitu erottaa toisistaan. Tutkimuksessa ei ollut mahdollista yhdistää virtsaviljelylöydöstä antibioottitietoihin. Samaan aikaan samalla alueella toteutetun tutkimuksen mukaan antibioottiresistenssissä ei ollut eroja diabetesta sairastavien ja sairastamattomien välillä.

VTI:n uusiminen oli tilastollisesti merkitsevästi yleisempää sekä pre- että postmenopausaalisilla naisilla, joilla oli diabetes (16.1 % vs. 12.2 %, p = 0.002; 19.1 % vs. 16.4 %, p < 0.001). Näin oli huolimatta siitä, että diabetesta sairastavat pre- ja postmenopausaaliset naiset saivat diabetesta sairastamattomiin verrattuna useammin laajakirjoisempaa antibioottihoitoa (norfloksasiinia) yli 5 vuorokautta kestävänä hoitona (26.5 % vs. 12.2 %, p = 0.003; 10.7 % vs. 6.2 %, p < 0.001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Virtsatieinfektiot 1

Kirjallisuutta

  1. Schneeberger C, Stolk RP, Devries JH ym. Differences in the pattern of antibiotic prescription profile and recurrence rate for possible urinary tract infections in women with and without diabetes. Diabetes Care 2008;31:1380-5 «PMID: 18362200»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Virtsatieinfektiot
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko