Tulosta

Oirepisteytys kurkkukipupotilailla

Näytönastekatsaukset
25.1.2012
Marjukka Mäkelä

Näytön aste: C

McIsaac-pisteytyksen herkkyys A-ryhmän streptokokin (StrA) osoittamisessa on 85 % ja spesifisyys 92 %. Taudin todennäköisyys kasvaa oireiden lisääntyessä.

Kanadalaisessa tutkimuksessa tutkittiin 692 yli 3-vuotiasta potilasta, jotka hakeutuivat akuutin ylähengitystietulehduksen ja kurkkukivun takia 97 yleislääkärin vastaanotolle lokakuusta 1998 maaliskuuhun 1999. 3–15-vuotiaita lapsia oli 167. Käynneistä 10 % poistettiin muun diagnoosin, kuten bronkiitin, sinuiitin, välikorvatulehduksen tai keuhkokuumeen takia. Kaksi kolmasosaa oli naisia ja yksi neljäsosa lapsia (alle 15-vuotiaita). Lääkäri täytti kaikista potilaista arviointilomakkeen ja otti nielunäytteen. Nielunäyte lähetettiin paikalliseen laboratorioon viljeltäväksi. Lääkäreitä ohjeistettin käyttämään McIsaac-pisteytystä joka potilaan kohdalla.

StrA esiintyi 17 %:ssa nielunäytteistä. Lasten nielunäytteissä 35 %:ssa kasvoi StrA, aikuisilla 11 %:ssa. Potilailla, joilla oli 0 tai -1 McIsaac-pistettä, oli StrA nielunäytteessä 1 %:ssa. Jos McIsaac-pisteitä oli 1, kasvoi StrA 10 %:lla, kahdella pisteellä 17 %:lla, 3 pisteellä 35 %:lla ja jos pisteitä oli 4 tai enemmän, StrA kasvoi 51 %:ssa näytteistä (taulukko «»1).

Taulukko 1.
Pisteet LR StrA (%) Potilasmäärä
-1 tai 0 0.05 1 2/179
1 0.52 10 13/134
2 0.95 17 18/109
3 2.5 35 28/81
4 tai 5 4.9 51 39/77
Pisteet = McIsaac-pisteet
LR = Todennäköisyysosamäärä
StrA (%) = Viljelypositiivisten osuus
Potilasmäärä = Viljelypositiiviset / Koko ryhmä

Yhteensä McIsaac-pisteytyksen avulla tehdyn arvion herkkyys oli 85.0 % (95 % CI 76.5–91.4) ja spesifisyys 92.1 % (95 % CI 89.3–94.3). Testi oli lapsilla hiukan herkempi (tunnisti paremmin sairaat), aikuisilla taas hieman spesifimpi (tunnisti paremmin terveet). Testin käyttö ohjeen mukaan (viljely vain niiltä, joilla ≥ 2 pistettä) olisi vähentänyt viljelyjen määrää 36 % ja antibioottikuurien määrää 52 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Nielutulehdus 1

Kirjallisuutta

  1. McIsaac WJ, Goel V, To T ym. The validity of a sore throat score in family practice. CMAJ 2000;163:811-5 «PMID: 11033707»PubMed
  2. Ebell MH, Smith MA, Barry HC ym. The rational clinical examination. Does this patient have strep throat? JAMA 2000;284:2912-8 «PMID: 11147989»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Nielutulehdus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko