Tulosta

Akuuttiin nielutulehdukseen sairastuneen potilaan antibioottikuurin pituus

Näytönastekatsaukset
25.1.2012
Hans Blomberg

Näytön aste: A

Vähintään 7 vuorokauden antibioottikuuri poistaa paremmin StrA:n akuuttia nielutulehdusta sairastavan potilaan nielusta ja aikaansaa nopeamman oireiden häviämisen kuin lyhyempi kuuri.

Yhdentoista satunnaistetun kontrolloidun kokeen meta-analyysissa verrattiin eri pituisten antibioottikuurien kykyä hävittää StrA akuuttia tonsillofaryngiittia sairastavien nieluista (penisilliini V5 , kefalosporiini suun kautta 4, kefatriaksoni i.m. 1, klindamysiini 1) «Falagas ME, Vouloumanou EK, Matthaiou DK ym. Effectiveness and safety of short-course vs long-course antibiotic therapy for group a beta hemolytic streptococcal tonsillopharyngitis: a meta-analysis of»1.

Lyhemmän kuurin (5–7 vuorokautta) aikaansaama StrAN hävittäminen oli huonompi kuin pidemmän 10 vuorokauden kuurin (OR 0.49; 95 % CI 0.32–0.74) Penisilliini V:tä saaneiden tonsillofarygiittipotilaiden alaryhmässä lyhyen kuurin mikrobiologinen teho oli myös pitempää hoitokuuria huonompi (OR 0.36; 95 % CI 0.13–0.99). Kefalosporiinihoitoryhmässä ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa lyhyen ja pitkän kuurin välillä (OR 0.62; CI 95 % 0.38–1.03)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollannin 43 perhelääkärivastaanoton 15–60-vuotiaat kurkkukipuiset (≥ 3 Centor-pistettä) satunnaistettiin kolmeen ryhmään saamaan penisilliiniä 250 mg x 2, 7 vuorokautta (n = 190), 3 vuorokautta (n = 194) ja 0 vuorokautta (n = 177) «Zwart S, Sachs AP, Ruijs GJ ym. Penicillin for acute sore throat: randomised double blind trial of seven days versus three days treatment or placebo in adults. BMJ 2000;320:150-4 »2. Tutkimus oli kaksoissokkoutettu. Oireet hävisivät 1.9 ja 1.7 päivää aikaisemmin 7 vuorokauden ja 3 vuorokauden penisilliinihoitoryhmässä verrattuna lumeryhmään. Jos potilaan nielussa kasvoi StrA, oireet hävisivät 2.5 vuorokautta aikaisemmin. 7 vuorokauden kuuri hävitti 72 %:lla StrA:n nielusta, 5 vuorokauden kuuri 41 %:lla ja lumekuurin aikana hävisi 7 %:lla StrA:sta nielusta. Todennäköisyys saada toistuvia nielutulehduksia seuraavan puolen vuoden aikana oli sama 7 vuorokauden penisilliinihoitoryhmässä ja lumeryhmässä. 3 vuorokauden penisilliinihoitoryhmässä esiintyi enemmän toistuvia nielutulehduksia.

Kommentti: Tutkijat arvioivat, että syy toistuviin nielutulehduksiin 3 vuorokauden penisilliinikuurin jälkeen oli vähentynyt normaali immuunireaktio ja epätäydellisempi streptokokin hävitys. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 10 vuorokauden penisilliinikuuri hävittää nielusta 91 % StrA:sta «Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000023 »3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Nielutulehdus 1

Kirjallisuutta

  1. Falagas ME, Vouloumanou EK, Matthaiou DK ym. Effectiveness and safety of short-course vs long-course antibiotic therapy for group a beta hemolytic streptococcal tonsillopharyngitis: a meta-analysis of randomized trials. Mayo Clin Proc 2008;83:880-9 «PMID: 18674472»PubMed
  2. Zwart S, Sachs AP, Ruijs GJ ym. Penicillin for acute sore throat: randomised double blind trial of seven days versus three days treatment or placebo in adults. BMJ 2000;320:150-4 «PMID: 10634735»PubMed
  3. Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000023 «PMID: 11034668»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Nielutulehdus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko