Tulosta

Asikloviiri akuutin mononukleoosin hoidossa

Näytönastekatsaukset
25.1.2012
Hannele Kotilainen

Näytön aste: B

Asikloviiristä ei ole merkittävää hyötyä akuutin mononukleoosin hoidossa.

Viiden randomoidun ja kontrolloidun tutkimuksen meta-analyysissä «Torre D, Tambini R. Acyclovir for treatment of infectious mononucleosis: a meta-analysis. Scand J Infect Dis 1999;31:543-7 »1 tutkittiin asikloviirin tehoa 339 potilaan akuutin mononukleoosin hoidossa. Asikloviiriä annosteltiin suonensisäisesti vakavaa mononukleoosia sairastaville kahdessa tutkimuksessa. Kolmessa tutkimuksessa asikloviiriä annosteltiin suun kautta lievää tai kohtalaisen vaikeaa mononukleoosia sairastaville potilaille.

Asikloviirillä ei saatu tilastollisesti merkittävää hyötyä hoidettaessa lievää, kohtalaista tai vaikeaa mononukleoosia. EBV:n nielueritys väheni kuitenkin merkittävästi ensimmäisen viikon aikana, mutta kolme viikkoa myöhemmin eroa vertailuryhmien välillä ei enää todettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Nielutulehdus 1

Kirjallisuutta

  1. Torre D, Tambini R. Acyclovir for treatment of infectious mononucleosis: a meta-analysis. Scand J Infect Dis 1999;31:543-7 «PMID: 10680982»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Nielutulehdus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko